Rožmitál pod Třemšínem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

IČ: 00243221 DIČ: CZ00243221

Bankovní spojení

82481118/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
191909021/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Úřední hodiny

pondělí 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
středa 7:30 – 11:30, 12:30 – 17:00

Adresa

Náměstí 8
262 42, Rožmitál pod Třemšínem

Kontakty

Telefon: 318 665 001 Fax: 318 665 253 E-mail: mesto@rozmitalptr.cz www: www.rozmitalptr.cz Datová schránka: c4wbbp2

Formuláře

Evidence - návrh na zrušení údaje o místě trvalého bydliště

navrh_na_zruseni_udaje_o_mistu_trvaleho_pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 808,34 kB
Staženo: 1,443×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - církevní sňatek

cirkevni_snatek.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 34,5 kB
Staženo: 1,174×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - dotazník k uzavření manželství

dotazník k uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MB
Staženo: 1,604×
Vloženo: 3. 4. 2013

Matrika - informace pro snoubence

informace_snoubenci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 13,28 kB
Staženo: 1,252×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - osvědčení o státním občanství

osvedceni_o_statnim_obcanstvi.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 33,5 kB
Staženo: 1,242×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - přihláška k vítání občánků

přihláška k vítání občánků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,9 kB
Staženo: 1,999×
Vloženo: 4. 12. 2012

Matrika - přijetí dřívějšího příjmení do měsíce po rozvodu

prijeti_drivejsiho_prijmeni_do_1_mesice_po_rozvodu_1_.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 29 kB
Staženo: 1,200×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - příloha 1 k žádosti o uzavření manželství

příloha1 k žádosti o uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,25 kB
Staženo: 1,099×
Vloženo: 4. 12. 2012

Matrika - příloha 2 k žádosti o uzavření manželství

příloha2 k žádosti o uzavření manželství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,04 kB
Staženo: 1,327×
Vloženo: 4. 12. 2012

Matrika - sňatek s cizincem

snatek_s_cizincem.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 50 kB
Staženo: 1,310×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - změna jména a příjmení

zmena_jmena_a_prijmeni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 27 kB
Staženo: 1,158×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - zvolení druhého jména

zvoleni_jmena_druheho_.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 50,91 kB
Staženo: 1,218×
Vloženo: 27. 11. 2012

Matrika - žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

zadost_o_vystaveni_duplikatu_rodneho_oddaciho_umrtniho_listu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 37,5 kB
Staženo: 1,157×
Vloženo: 27. 11. 2012

Ovzduší - oznámení podkladů pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší

ovzdusi_oznameni_podkladu_pro_stanoveni_poplatku_za_znecistovani_ovzdusi_maly_zdroj.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB
Staženo: 1,133×
Vloženo: 27. 11. 2012

Ovzduší - upozornění pro provozovatele malých zdrojů znečištění ovzduší

ovzdusi_upozorneni_pro_provozovatele_malych_zdroju_znecisteni_ovzdusi.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Staženo: 1,194×
Vloženo: 27. 11. 2012

Ovzduší - Zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění - ke dni 28. 2. 2011

ovzdusi_zakon_c._86_2002_sb._v_platnem_zneni_ke_dni_28.2.2011.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 720 kB
Staženo: 1,213×
Vloženo: 27. 11. 2012

Rada - zásady pro přidělování bytů

zasady_volne_byty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 126,22 kB
Staženo: 1,190×
Vloženo: 27. 11. 2012

Rada - Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2017

pravidla dotací r. 2017.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 77,5 kB
Staženo: 860×
Vloženo: 21. 12. 2016

Rozpočty

Rozpočtové opatření Rady města č. 1 pro rok 2020

roprm1.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 31,09 kB
Staženo: 461×
Vloženo: 24. 11. 2020

Rozpočtové opatření Rady města č. 2 pro rok 2020

roprm2.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 31 kB
Staženo: 386×
Vloženo: 24. 11. 2020

Rozpočtové opatření Rady města č. 3 pro rok 2020

roprm3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,81 kB
Staženo: 386×
Vloženo: 24. 11. 2020

Rozpočtové opatření Rady města č. 4 pro rok 2020

roprm4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 437,26 kB
Staženo: 452×
Vloženo: 24. 11. 2020

Rozpočtové opatření Rady města č. 5 pro rok 2020

roprm5.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,1 kB
Staženo: 392×
Vloženo: 24. 11. 2020

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 1 pro rok 2020

ropzm1.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 32,99 kB
Staženo: 381×
Vloženo: 24. 11. 2020

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 2 pro rok 2020

ropzm2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448,12 kB
Staženo: 371×
Vloženo: 24. 11. 2020

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 3 pro rok 2020

ropzm3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 327,63 kB
Staženo: 370×
Vloženo: 24. 11. 2020

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 4 pro rok 2020

ropzm4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 460,71 kB
Staženo: 364×
Vloženo: 24. 11. 2020

Formuláře

Rybářské lístky - žádost o vydání rybářského lístku

žádost o vydání rybářského lístku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 334,44 kB
Staženo: 1,308×
Vloženo: 9. 11. 2017

Rozpočty

Schválený rozpočet na rok 2020

roz2020.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 29,66 kB
Staženo: 367×
Vloženo: 24. 11. 2020

Formuláře

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha č-2_ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,12 kB
Staženo: 1,067×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Ohlášení odstranění

ohlÁŠenÍ odstranĚnÍ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 73 kB
Staženo: 1,083×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Ohlášení stavby

ohlÁŠenÍ stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 80 kB
Staženo: 1,107×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Ozámení záměru

Příloha č-7-1_OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 25,51 kB
Staženo: 537×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

oznÁmenÍ stavebnÍho zÁmĚru s certifikátek autorizovaného inspektora.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 78,5 kB
Staženo: 1,033×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Oznámení změny v užívání stavby

oznÁmenÍ zmĚny v uŽÍvÁnÍ stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 68 kB
Staženo: 1,053×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Společné oznámení záměru

Příloha č-16-2_SPOLEČNÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 30,27 kB
Staženo: 593×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Žádost o povolení předčasného užívání stavby

ŽÁdost o povolenÍ pŘedČasnÉho uŽÍvÁnÍ stavby.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 78,5 kB
Staženo: 1,064×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního)

zadost_o_prideleni_cisla_popisneho_evidencniho.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20,5 kB
Staženo: 1,152×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stavby - žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

zadost_o_souhlas_k_odneti_pudy_ze_zemedelskeho_pudniho_fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 337,75 kB
Staženo: 1,486×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stavby - Žádost o stavební povolení

ŽÁdost o stavebnÍ povolenÍ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 78 kB
Staženo: 1,050×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - žádost o územně plánovací informaci

zadost_o_uzemne_planovaci_informaci.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 51,5 kB
Staženo: 1,195×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stavby - Žádost o územní souhlas

ŽÁdost o ÚzemnÍ souhlas.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 71,5 kB
Staženo: 1,071×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

ŽÁdost o vydÁnÍ kolaudaČnÍho souhlasu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 76 kB
Staženo: 1,042×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

ŽÁdost o vydÁnÍ rozhodnutÍ o dĚlenÍ nebo scelovÁnÍ pozemkŮ.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 73 kB
Staženo: 1,042×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

ŽÁdost o vydÁnÍ rozhodnutÍ o ochrannÉm pÁsmu.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 68 kB
Staženo: 1,056×
Vloženo: 14. 3. 2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Příloha č-1_ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 29,94 kB
Staženo: 1,092×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha č-3_ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA Ú....docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 28,49 kB
Staženo: 1,200×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Příloha č-6_ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 34,88 kB
Staženo: 1,089×
Vloženo: 13. 4. 2018

Stavby - žádost o změnu stavby před dokončením

zadost_o_zmenu_stavby_pred_dokoncenim.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54 kB
Staženo: 1,540×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stromy - památkový ústav

stromy pamatkovy ustav.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB
Staženo: 1,237×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stromy - plná moc povolení (oznámení) kácení

stromy_plna_moc_povoleni_oznameni_kaceni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20,5 kB
Staženo: 1,160×
Vloženo: 27. 11. 2012

Stromy - žádost o povolení (oznámení) kácení

stromy_zadost_o_povoleni_oznameni_kaceni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 47 kB
Staženo: 2,960×
Vloženo: 27. 11. 2012

Rozpočty

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023

Výhled 2021-2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 318,83 kB
Staženo: 489×
Vloženo: 24. 11. 2020

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2010

výroční zpráva 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 296,28 kB
Staženo: 1,124×
Vloženo: 27. 11. 2012

Výroční zpráva 2011

výroční zpráva 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,38 kB
Staženo: 1,162×
Vloženo: 27. 11. 2012

Výroční zpráva 2012

výroční zpráva 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 409,51 kB
Staženo: 1,076×
Vloženo: 26. 2. 2013

Výroční zpráva 2013

výroční zpráva za r. 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 530,72 kB
Staženo: 1,126×
Vloženo: 19. 2. 2014

Výroční zpráva 2014

výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,09 kB
Staženo: 954×
Vloženo: 26. 2. 2015

Výroční zpráva 2015

doc01044920160218150417.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 303,81 kB
Staženo: 844×
Vloženo: 18. 2. 2016

Výroční zpráva 2016

výroční zpráva 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,35 kB
Staženo: 741×
Vloženo: 7. 2. 2017

Výroční zpráva 2017

doc02356320180126204305.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,62 kB
Staženo: 639×
Vloženo: 26. 1. 2018

Výroční zpráva 2018

Poskytování informací výroční zpráva za r. 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 325,41 kB
Staženo: 481×
Vloženo: 18. 1. 2019

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva poskyt. inf. 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,81 kB
Staženo: 404×
Vloženo: 25. 3. 2020

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva poskytování informací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 313,64 kB
Staženo: 303×
Vloženo: 15. 2. 2021

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva za r. 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,2 kB
Staženo: 211×
Vloženo: 28. 1. 2022

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,33 kB
Staženo: 102×
Vloženo: 31. 1. 2023

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva za r. 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,53 kB
Staženo: 46×
Vloženo: 4. 1. 2024

Formuláře

Životní prostředí - Žádost o poskytnutí kompostéru

žádost o domácí kompostér.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 50,24 kB
Staženo: 527×
Vloženo: 17. 4. 2018