Rožmitál pod Třemšínem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Informace poskytnuté dle zák. 106/1999 Sb.

v r. 2024

Vydaná rozhodnutí v rámci pozemních staveb pro právnické osoby za období 1.4. - 30.6.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 162.82 kB

Řízení o odstranění stavby pro právnické osoby za období 1.3. - 16.5.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 254.01 kB

Pojistná smlouva č. 8603612993 Kooperativa Typ: PDF dokument, Velikost: 3.84 MB

Pojistná smlouva č. 8603604734 Kooperativa Typ: PDF dokument, Velikost: 3.96 MB

Pojistná smlouva č. 7720639637 Kooperativa Typ: PDF dokument, Velikost: 3.92 MB

Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě Generali Typ: PDF dokument, Velikost: 1.47 MB

Pojistná smlouva Hasičská vzájemná pojišťovna Typ: PDF dokument, Velikost: 442.33 kB

Pojistná smlouva Hasičská vzájemná pojišťovna  Typ: PDF dokument, Velikost: 712.79 kB

Pojistná smlouva č. 4781096845 Generali Typ: PDF dokument, Velikost: 1.72 MB

Pojistná smlouva č. 4482685546 Generali Typ: PDF dokument, Velikost: 3.18 MB

Pojistná smlouva Česká pojišťovna Typ: PDF dokument, Velikost: 1.89 MB

Vydaná rozhodnutí v rámci pozemních staveb právnických osob za období 1.1. - 31.3.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 278.65 kB

Přehled povolených novostaveb rodinných domů za období 1.9.2023 - 31.1.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 273.28 kB

Pasport studní v majetku města Typ: PDF dokument, Velikost: 6.27 MB

Smlouva o pronájmu pozemku parc. č. 2291/12 v k. ú. Rožmitál p. Tř. Typ: PDF dokument, Velikost: 1.36 MB

Smlouva o pronájmu pozemku parc. č. 2291/12 v k. ú. Rožmitál p. Tř. Typ: PDF dokument, Velikost: 89.63 kB

Plánované investiční akce na r. 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 85.25 kB

Vydaná rozhodnutí v rámci pozemních staveb právnických osob za období 1.10. - 31.12.2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 272.51 kB

v r. 2023

Informace o pasportu komunikací a informace o činnostech, které by mohly mít vliv na ŽP v k. ú. Skuhrov (155.67 kB)

Pasport místních komunikací mapová část (12.52 MB)
Pasport místních komunikací textová část (114 kB)

Informace týkající se pozemních staveb právnických osob za období 1.7. - 30.9.2023 (390.08 kB)
Umístění reklamního zařízení - povolení (849.15 kB)

Informace o údržbě zeleně, komunikací a osvětlení v části Podhora, Pňovice (1.89 MB)
Informace o vydaných povoleních na stavbu fotovoltaických elektráren (637.15 kB)
Informace o údržbě zeleně, komunikací a osvětlení v části Podhora, Pňovice (71.37 kB)
Informace týkající se pozemních staveb právnických osob za období 1.4. - 30.6.2023 (382.93 kB)

Informace o rozhodnutích stavebního úřadu pro právnické osoby (784.24 kB)

Informace týkající se pozemních staveb právnických osob za období 1.1. - 31.3.2023 (323.67 kB)

Plánované investiční akce na r. 2023 (257.53 kB)
Množství přítoku odpadních vod z obce Vranovice (168.24 kB)
Množství přítoku odpadních vod za rok 2022 - příloha - tabulka (4.05 MB)
Plánované investiční akce na r. 2023 (81.68 kB)

Informace týkající se pozemních staveb právnických osob za období 1.10. - 31.12.2022 (400.58 kB)

v r. 2022

Trvalé odnětí zěmědělské půdy ze zemědělského půdního fondu k. ú. Hoděmyšl.pdf (922.51 kB)

Kolaudační rozhodnutí k. ú. Hoděmyšl.pdf (1.05 MB)
Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby v k. ú. Hutě p. Tř..pdf (1.79 MB)

Informace týkající se pozemních staveb právnických osob za období 1.7. - 30.9.2022 (388.77 kB)

Informace o vydaných rozhodnutích o odstranění stavby (335.63 kB)
Informace týkající se pozemních staveb pro právnické osoby za období 1.4. - 30.6.2022
Informace o způsobu využití pozemků v k. ú. Rožmitál p. Tř.

Informace o rekonstrukci místní komunikace v Zalánech
Informace o zajištění zdravotnické záchranné služby, dopravní obslužnosti a přestupkové komise (95.12 kB)
Rozhodnutí KÚ Středočeského kraje - Stany pro rodinnou rekreaci Hutě p. Tř. (2.42 MB)
Rozhodnutí MěÚ Rožmitál p. Tř. - Stany pro rodinnou rekreaci Hutě p. Tř. (1.17 MB)
Oznámení o nabytí právní moci - odvolací řízení - Stany pro rodinnou rekreaci Hutě p. Tř. (286.62 kB)

Informace o rozhodnutích vydaných v rámci územního a stavebního řízení pro právnické osoby za období od 1.1. do 31.3.2022 (210.24 kB)
Plán investičních akcí na r. 2022 (82.66 kB)

Seznam správních rozhodnutí za období od 1.10. do 31.12.2021 dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (233.92 kB)

v r. 2021:
Informace k nedokončeným stavebním řízením staveb nad 800 m2 (244.71 kB)

Informace o platbách za geodetické a mapové služby (260.68 kB)
Přehled stavebních řízení za období 1.1. - 31.8.2021 (192.51 kB)

Informace o stavbách na pozemcích parc. č. 1369/13, 1369/14 a st. p. 486 a 487 (54.18 kB)

v r. 2020:

v r. 2019:

v r. 2018:

v r. 2017:

v r. 2016: