Menu

***   Probíhá úprava webových stránek. Děkujeme za pochopení.   ***

Město Rožmitál pod Třemšínem Město Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálpod Třemšínem

***   Probíhá úprava webových stránek. Děkujeme za pochopení.   ***

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Města Rožmitál pod Třemšínem


adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

                                                                                                         ke stažení:

pečovatelská služba:

tel./fax:

318 665 701

Ceník úkonů

    773 289 776 Žádost o poskytování pečovatelské služby
  e-mail: ps@rozmitalptr.cz Organizační řád a zásady pro přidělování a užívání bytů zvláštního určení
pedikúra a masáže: tel.: 318 666 539 Žádost o přidělení bytu
    721 341 511 Žádost o přidělení bytu /dvojice/
    725 465 898  


         Provoz pečovatelské služby
je spolufinancován Středočeským krajem

stc

 


dps1dps2

 

 

 


Pečovatelskou službu poskytuje Město Rožmitál pod Třemšínem od 1. 7. 1992. Tato služba je poskytována občanům Rožmitálu pod Třemšínem.
Dále pak občanům ostatních obcí na základě smlouvy s těmito obcemi.
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pečovatelská služba se poskytuje za úhradu. Bez úhrady pouze rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.  Účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací, v pracovním útvaru, ve vojenském táboře nucených prací nebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací.
 
Služba poskytuje ve vymezeném čase, v domácnostech osob a v zařízeních pečovatelské služby tyto úkony:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Města Rožmitál pod Třemšínem je umožnit občanům, u kterých došlo vlivem vyššího věku, nemoci nebo zdravotního postižení ke snížení soběstačnosti, žít kvalitní život v jejich domácím prostředí co nejdéle.

Cíle

*  zajištění služeb dle potřeb uživatelů
*  zajištění základních potřeb uživatelů  s důrazem na individualitu
   každého uživatele
*  podpora soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy
*  umožnit kvalitní život uživatelů v jejich  domácím prostředí co nejdéle
*  spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění a zlepšení situace uživatelů

Cílová skupina

*  osoby  s chronickým onemocněním
*  osoby se zdravotním postižením
*  rodiny s dítětem / dětmi
*  senioři

Věková struktura cílové skupiny

* od 1 roku výše

Kapacita

* 150 uživatelů

Zásady služby

*  ve středu zájmu je uživatel služby, jeho potřeby a zájmy
*  individuální přístup zaměstnanců při práci s  uživateli
*  respektování práv a potřeb uživatelů služby
*  podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
*  laskavý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům služby
*  snaha o zachování lidské důstojnosti
*  respektování práva uživatelů podílet se na plánování služby

Časový rozsah poskytování služby

Služba se poskytuje v pracovní dny a v pracovní době
zaměstnanců pečovatelské služby.

Pracovní doba:

pečovatelská služba:     
7.00 – 15.30 hodin

pedikúra a masáže:  
po  07.30 – 18.00 hodin
út  07.00 – 15.30 hodin
st    11.00 – 18.00 hodin
čt  07.00 – 16.00 hodin
pá 07.00 – 14.30 hodin                            

 

Praktické informace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

YouTube kanál města

YouTube kanál města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
3
7
2
8
3
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
4
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2

Facebook

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky