Menu
Město Rožmitál pod Třemšínem Město Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálpod Třemšínem

Pečovatelská služba

Adresa: Rybova 30, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Pečovatelská služba:

Telefonní kontakty:
318 665 701 (kancelář vedoucí)
721 341 511 (vedoucí)
773 289 776 (pečovatelky)

E-mail: ps@rozmitalptr.cz

Ke stažení:

Pedikúra:

Tel.: 318 666 539
Provádí: Tereza Belka
Mob.: 777 119 771

Provozní doba:
Po 7:30 - 15:00
Út 7:30 - 15:00
St 7:30 - 18:00
Čt 7:30 - 18:00
Pá 7:30 - 12:00


Provoz pečovatelské služby je spolufinancován Středočeským krajem

stc

 


dps1dps2

 

 

 

 • pečovatelskou službu poskytuje Město Rožmitál pod Třemšínem od 1. 7. 1992
 • tato služba je poskytována občanům Rožmitálu pod Třemšínem
 • dále pak občanům ostatních obcí na základě smlouvy s těmito obcemi
 • pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
 • pečovatelská služba se poskytuje za úhradu
 • bez úhrady pouze rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací, v pracovním útvaru, ve vojenském táboře nucených prací nebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací a pozůstalým manželům (manželkám) po těchto osobách starším 70 let

Služba poskytuje ve vymezeném čase, v domácnostech osob a v zařízeních pečovatelské služby tyto úkony:

základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

fakultativní činnosti:
a) pomoc a podpora při dodržování léčebného režimu
b) dohled na uživatele    
c)  dovoz služebním vozidlem

 

Poslání  

Posláním Pečovatelské služby Města Rožmitál pod Třemšínem je umožnit občanům, u kterých došlo vlivem vyššího věku, nemoci nebo zdravotního postižení ke snížení soběstačnosti, žít kvalitní život v jejich domácím prostředí co nejdéle.

Cíle  

 • zajištění služeb dle potřeb uživatelů
 • zajištění základních potřeb uživatelů s důrazem na individualitu každého uživatele
 • podpora soběstačnosti v oblasti sebeobsluhy
 • umožnit kvalitní život uživatelů v jejich domácím prostředí co nejdéle
 • spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění a zlepšení situace uživatelů

Cílová skupina

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem / dětmi
 • senioři

Věková struktura cílové skupiny

 • od 1 roku věku

Kapacita

 • 7 uživatelů/terénní služba, 1 uživatel/ambulantní služba (okamžitá kapacita)

Zásady služby

 • ve středu zájmu je uživatel služby, jeho potřeby a zájmy
 • individuální přístup zaměstnanců při práci s uživateli
 • respektování práv a potřeb uživatelů služby
 • podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
 • laskavý, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům služby
 • snaha o zachování lidské důstojnosti
 • respektování práva uživatelů podílet se na plánování služby

Časový rozsah poskytování služby

Provozní doba:

 • 7.00 – 19.00 (včetně víkendů a svátků)

Základní pracovní doba:

 • 7.00 – 15.30 (pracovní dny) – v této době jsou poskytovány všechny základní činnosti služby, nad její rámec úkony zajišťující základní životní potřeby uživatelům plně odkázaným na péči jiné osoby

 

Praktické informace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

YouTube kanál města

YouTube kanál města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
5
3
6
4
5
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
5
13
5
14
5
15
6
16
6
17
6
18
6
19
6
20
6
21
5
22
6
23
5
24
5
25
5
26
6
27
7
28
6
29
5
30
5
31
6
1
5
2
5
3
5
4
5

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky