Menu
Město Rožmitál pod Třemšínem Město Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálpod Třemšínem

Informace Policie ČR

 • Adresa: Tyršova 320, 262 42 Rožmitál pod Třemšínempcr
 • Tel.: 974 879 750, 602 307 132
 • Fax: 974 870 770
 • E-mail: pb.oo.rozmital@pcr.cz

Kontaktní formulář

Vážení spoluobčané,

ve spolupráci s městem Rožmitál pod Tř., bylo zřízeno toto informační okno Policie ČR, OOP Rožmitál pod Tř., jehož cílem je zrychlit a zefektivnit informovanost a případnou spolupráci mezi občany a Policií ČR a to zejména v souvislosti se zajištěním veřejného pořádku na území města, BESIPU, při odhalování tr. činnosti a pátrání po odcizených věcech.

Své případné náměty, poznatky a připomínky můžete na OOP Rožmitál pod Tř. zasílat zjednodušeně cestou kontaktního formuláře, který naleznete pod logem policie.

Těšíme se na další spolupráci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropský den proti vloupání

V loňském roce jsme na Příbramsku evidovali 438 případů vloupání. Nejčastěji se zloději dostávali do ostatních objektů, jako jsou garáže, sklepy a hospodářská stavení, také ale bylo překvapeno po příjezdu domů 29 majitelů domů a 18 osob žijících v bytě. Určitě nikdo nechceme takové „překvapení“ po návratu domů, obzvlášť z dovolené, zažít. Je to určitý vpád do soukromí, pocit bezpečí je v podstatě to základní, co k životu potřebujeme.

Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku, protože svá obydlí na určitou dobu opouštíme. Každý však může bezpečnost svého bydliště ovlivnit tím, že bude dodržovat základní organizační opatření. Minimální obranou proti nenechavcům je řádné uzavření a uzamčení vstupních dveří i oken. Toto pravidlo platí, i když opouštíte domácnost jen na krátkou dobu. Pootevřená okna v pozici tzv. ventilačky a různé prosklené plochy jsou pro zloděje ideální vstupní cestou, kterou snadno překonávají.

Mechanické zábranné prostředky (mříže, okenice, bezpečnostní zámky, zodolněné dveře atd.) jsou základem každého zabezpečení objektu. Dokáží pachatele zdržet, případně odradit od nekalého úmyslu. Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty, např. garáže, kůlny. Policie se však bohužel setkává také s případy, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají, přitom mají uvnitř různou zahradní techniku, nářadí, jízdní kola, tyto věci nechávají i volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík dokonce může zloději umožnit snazší vstup do obydlí.

V mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ jsou informace a návody na zabezpečení majetku. Důležité je kromě zodpovědnosti k vlastnímu majetku i větší všímavost vůči okolí, případný pohyb podezřelých osob a vozidel je třeba nahlásit na bezplatnou linku 158.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všímejte si opuštěných dětí!

Zítřek, dne 25. května, je Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí. Den, jehož symbolem se stala pomněnka, anglicky forget-me-not („nezapomeň na mě“), byl poprvé vyhlášen v roce 1983 v USA. Smyslem tohoto dne je upozornit veřejnost na fenomén pohřešovaných dětí či dětí na útěku a rovněž vyjádřit poselství naděje a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo.

V České republice si Pomněnkový den připomínáme již od roku 2004. Pro rychlé a úspěšné nalezení pohřešovaných dětí funguje systém pátrání, jeho součástí je i mobilní aplikace ECHO, která je přímo propojena na policejní databázi pohřešovaných osob v ohrožení. Systém umožňuje bezprostřední zapojení sdělovacích prostředků a také široké veřejnosti do pátrání. Právě rychlost je v těchto případech jedním z rozhodujících faktorů. Loni proběhlo na Příbramsku celkem 44 pátracích akcí, z uvedeného počtu se téměř polovina týkala právě dětí.

Co vlastně dělat, pokud se nám ztratí dítě? I když je to těžké, zachovat klid, malé děti se často jen někde „schovávají“. Důležité je prohledat místa, kde bylo dítě naposledy a nebezpečná místa v okolí, dále kontaktovat rodinu, přátele a sousedy. Pokud je stále dítě nezvěstné, zavolat policii přes tísňovou linku 158. Při oznámení je nutné uvést podrobný popis dítěte včetně markantu (pihy, brýle, vada řeči, jizvy apod.), popis oblečení, zdravotní stav a další informace podstatné pro pátrání. Samozřejmě je důležité poskytnout policii aktuální fotografii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nebezpečné nálezy

S příchodem teplejšího počasí chodí lidé více na procházky do přírody, častěji jsou také na polích a lukách vidět osoby s detektorem kovů. Přitom občas nachází válečnou munici, ta je v mnoha případech ale ještě funkční.

Jak postupovat v případě nálezu podezřelého předmětu? Především je nutné zachovat nejvyšší míru opatrnosti. Zásadně s věcí nijak nemanipulovat, protože hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu. Důležité je odstoupit do bezpečné vzdálenosti a přivolat policii přes bezplatnou linku 158. Příslušníci policie prostor zajistí a na místo se dostaví policejní pyrotechnik, který munici následně odveze nebo ji v krajním případě odpálí na místě.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpečnost chodců

Policisté se minulý týden zaměřili na kontrolu chodců, zda používají povinné reflexní prvky mimo obec za snížené viditelnosti a na jejich další povinnosti např. při přecházení. Kontrolovány byly i povinnosti motoristů vůči chodcům a také dodržování stanovené rychlosti jízdy. Hlídky uložily čtyři pokuty chodcům a dále šesti šoférům za překročení povolené rychlosti.

Chodec je nejvíce ohroženým účastníkem provozu, protože ho nechrání žádná karoserie či přilba, proto je nutné, aby byl opatrný a plně se nespoléhal, že všichni ostatní dodržují pravidla. Je-li na silnici vyznačen přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, je chodec povinen je užít, jestliže jsou od něho vzdáleny do 50 metrů. Chodci se před vstupem na vozovku musí přesvědčit, jestli ji mohou bezpečně přejít, aniž by ohrozili sebe či ostatní účastníky provozu. Musí brát ohled na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel, to znamená, že musí odhadnout, zda auta stihnou bezpečně zastavit. Rozhodně nesmí vstupovat na přechod bezprostředně před blížícím se vozem. Neexistuje absolutní přednost chodců na přechodech! Chodci při přecházení musí sledovat provoz, všímat si i ostatních jízdních pruhů. Dále nesmí vstupovat na přechod, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy, a musí dávat přednost tramvaji.

Motoristé se musí neustále plně věnovat řízení a sledovat situaci v provozu, chodníky jsou částí komunikace, a proto by měli řidiči sledovat i chování chodců na chodníku. Dále musí umožnit chodci, který je na přechodu nebo ho zřejmě hodlá užít, bezpečně vozovku přejít, nijak ho nesmí ohrozit či omezit. Proto se musí přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohli auto zastavit. Sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem, tak pak mají učit totéž řidiči dalších vozů. Na přechodech pro chodce a bezprostředně před nimi se nesmí předjíždět. Motoristé také nesmí ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou odbočují.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvýšená obezřetnost během adventu

Nezadržitelně se blíží vánoční svátky, s tím souvisí i zvýšený počet nakupujících, kteří zavítají do obchodů pro dárky, výzdobu a pochutiny. V tomto období si ale také užívají kapesní zloději, využívají shonu, nepozornosti a toho, že u sebe lidé mají větší obnosy peněz.

Kapsáři se mohou vyskytovat všude, proto je nutná zvýšená obezřetnost. Vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní centra nebo hromadnou dopravu. Je důležité nedávat příležitost lidem, kteří se na úkor ostatních chtějí neoprávněně obohacovat.

Muži by měli nosit peníze, doklady a platební karty v náprsní kapse, ne v zadní kapse kalhot. Ženy by neměly nechávat peněženky a cennosti na vrchu kabelky, ty by měly nosit pokud možno u těla a využívat jejich různá zapínání. Batohy a kabelky bychom neměli pouštět z dohledu, nenosit je např. na zádech nebo je zanechávat v nákupních vozících.

Při opouštění vozidla na parkovištích by mělo být základním pravidlem zkontrolovat, zda na viditelném místě nejsou zanechané nějaké věci. Jakákoli taška či mobilní telefon lákají pozornost nenechavců, působí to na ně jako magnet. Nepříjemná zkušenost pak může pokazit klidné prožití vánočních svátků.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vidina snadného zisku

Příbramští policisté přijali v jeden den dvě oznámení o podvodu, který se týkal investování do kryptoměn. Starší muž klikl na reklamu o investování, která běžela na sociální síti. Krátce na to se mu telefonicky ozvala neznámá žena, která ho přesvědčila o výhodnosti investice a o nutnosti zaplatit vstupní poplatek. Dotyčný odeslal částku přesahující šest tisíc korun. Poté mu zavolal neznámý muž, který mu namluvil, že je nutné si instalovat program AnyDesk a poslat další poplatek ve výši 4,5 tisíce korun. Poškozený posléze zjistil, že mu pachatelé pomocí vzdáleného přístupu do jeho počítače odcizili z bankovního účtu sto tisíc korun.

Ve druhém případě chtěl mladý muž zkusit také investovat do kryptoměn. I jeho neznámý muž po telefonu dokázal přesvědčit, jak se mu úspory tímto způsobem výrazně znásobí. Nejdříve zaslal poškozený na uvedený účet 120 tisíc korun. Následně mu dané finanční prostředky měly být údajně zablokovány a přišel mu e-mail s tím, že pokud chce peníze uvolnit, musí zaplatit další částku, tentokrát 150 tisíc korun. Šlo však o podvod a mladík o své peníze přišel.

Nejlepší obranou před kyberútoky je osvěta, na nástrahy virtuální světa je potřeba neustále upozorňovat a dále dodržovat pár základních pravidel. Nikdy neinstalujte neznámé aplikace do telefonu či počítače. Nikdy nejednejte dle nesmyslných pokynů, jako je vklad na údajně zabezpečený účet. Nikdy nedávejte informace o vaší platební kartě nebo nepřecházejte do internetového bankovnictví přes odkazy zaslané v e-mailech či SMS zprávách. Další informace o různých kyberpodvodech je možné získat v rámci projektu „Mysli, než klikneš“ na odkaze https://www.bezpecnapribram.cz/kyberkriminalita

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nález munice

Během posledních dvou dnů přijali příbramští policisté přes tísňovou linku tři oznámení o nálezu munice. U Nepomuku šlo o 12 kusů dělostřelecké munice, na břehu vypuštěného rybníka nedaleko Drásova byl nalezen dělostřelecký granát a granát byl objeven také u obce Křepenice.

Při nálezu podezřelého předmětu je nutné zachovat nejvyšší míru opatrnosti. Zásadně s věcí nijak nemanipulujeme, protože hrozí poměrně vysoké riziko výbuchu, odstoupíme do bezpečné vzdálenosti a přivoláme policii přes bezplatnou linku 158. Příslušníci policie prostor zajistí a na místo se dostaví policejní pyrotechnik, který je odborníkem v dané problematice. Ten munici následně odveze nebo ji v krajních případech odpálí na místě.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Snížená viditelnost

S příchodem sychravého obdobní plného mlhavého počasí a v souvislosti s úbytkem denního světla se policisté zaměřují na viditelnost účastníků silničního provozu.

Rizika spojená se sníženou viditelností by si měli uvědomovat kromě chodců i řidiči motorových vozidel. Na cestách je může potkat nemilá věc v podobě technické závady nebo dopraví nehody. V případě vystoupení z vozu si musí obléknout reflexní vestu, která je ze zákona povinnou výbavou. Měli by ji mít po ruce a ne v zavazadlovém prostoru. Není od věci doplnit automobil více vestami určenými i pro spolujezdce.

Velká část motoristů také neví, kdy a jak používat mlhová světla. Zadní světla do mlhy musí řidiči za mlhy, sněžení či hustého deště užít vždy, jsou povinná. Slouží k tomu, aby byli dobře viditelní pro ostatní účastníky provozu. Přední světla do mlhy jsou pouze dobrovolná, pomáhají prosvítit cestu. Mlhovky se používají za podmínek, které nás donutí snížit rychlost, jsme v prostoru dezorientovaní, špatně rozeznáváme osoby a vozidla. Nesmíme ale také zapomínat, že mlhová světla velice oslňují, pokud např. stojíme v koloně, pak je vypínáme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den seniorů

První den v měsíci říjnu je již od roku 1991 oslavou Mezinárodního dne seniorů. Je určen k oslavě starších lidí a k upozornění na jejich důležitou roli v naší společností. Někteří lidé je však nerespektují a navíc se k nich chovají jako lidské hyeny. Jak jinak nazvat ty, kteří dokáží podvést a okrást seniory

Co se týká podvodů, jsou dříve narození pro podvodníky snadnou kořistí, už tím, že jsou např. velmi důvěřiví, méně mobilní, hůře slyší nebo jim chybí sociální kontakt. Pachatelé využívají různé finty – tvrdí, že nesou přeplatek za elektřinu nebo jednorázové zvýšení důchodu, snaží se předstírat zájem o nemovitost nebo o výkup želeného šrotu, nabízejí pomoc v podobě donášky jídla, potřebují údajně rozměnit peníze nebo si nutně odskočit na toaletu apod. Základní radou je neotvírat neznámý lidem, jedině pokud se důvěryhodně prokáží.

Podvody se však nyní množí v on-line prostředí, který se stal součástí našeho běžného života. I seniory mohou podvést pachatelé reagující na inzeráty, kdy se vydávají za falešné kupující předstírající zájem o prodávané zboží. Mohou se vydávat také za bankéře či policisty tvrdící, že jim někdo chce napadnout účet. Někteří podvodníci nabízejí velmi výhodné zhodnocení jejich úspor nebo jde o seznámení přes internet s vidinou společného života. V kyber prostředí se máme chovat jako v běžném životě, na ulici bychom nikomu jen tak do ruky nedali naši platební kartu nebo klíč od domu. Nyní mají nejen starší občané možnost seznámit se s konkrétními případy kyberpodvodů v rámci projetu „Mysli, než klikneš“ na odkaze https://www.bezpecnapribram.cz/kyberkriminalita.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nehody se zvěří

Jednou z velmi častých příčin dopravních nehod je střet se zvěří. Podzim a jaro se pak řadí k nejrizikovějším obdobím roku, kdy taková srážka hrozí.

Během tří zářijových týdnů byli příbramští policisté přivoláni k řešení jedenácti střetů se zvěří. Nejčastěji vbíhala do jízdní dráhy aut srnčí zvěř, následně divoká prasata a také liška. Lesní zvěř se může objevovat kdekoli, zejména za svítání či za soumraku.

Nejlepším preventivním opatřením před těmito nehodami je nízká rychlost jízdy, tím vzniklá prostor pro včasnou reakci. Řidiči by se měli plně věnovat řízení a neustále být obezřetní, obzvlášť v místech, kde se může zvěř vyskytovat.  Pokud motorista spatří zvíře včas, měl by sešlápnout brzdový pedál a použít výstražné zvukové znamení. Jestliže již nejde srážce nijak zabránit, potom je nutné intenzivně brzdit a neuhýbat. Úhybný manévr je mnohem víc nebezpečný, hrozí např. přejetí do protisměru a střet s protijedoucím automobilem nebo náraz do stromu u silnice.

Se sraženým zvířetem nemanipulujeme, nikdy nemůžeme vědět, zda není něčím nakažené. Navíc zraněné zvíře může být agresivní a nebezpečné. Přivolaná policie pomůže kontaktovat příslušný myslivecký spolek, který se o zraněné či mrtvé zvíře postará. V žádném případě není možné si sraženou zvěř ponechat, šlo by o protizákonné jednání.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koloběžkáři ohrožují chodce

V posledních letech se zvýšil počet „koloběžkářů“ v provozu. Bohužel mnozí z nich, ať už děti či dospělí, si neuvědomují, že jsou považováni dle zákona o provozu na pozemních komunikacích za cyklisty. Často jezdí po chodnících a ohrožují chodce, obzvlášť při jízdě na elektrokoloběžce, kdy neregistrovaná může jet rychlostí až 25 km/h. Platí pro ně však stejná ustanovení jako pro osobu jedoucí na jízdním kole, tudíž po chodníku se může koloběžka pouze vést, výjimku mají jen děti mladší deseti let. Jízda na koloběžce je zakázána i na stezce pro chodce a v pěší zóně. Pokud dojde k porušení stanovených povinností, hrozí dospělým osobám pokuta až 2,5 tisíce korun.

Jaká další pravidla pro koloběžkáře platí?
- jezdí při pravém okraji vozovky,
- pokud je na silnici vyznačen cyklopruh, mají ho užít,
- nesmí jezdit vedle sebe,
- do 18 let mají povinnost použít ochrannou přilbu, která musí být řádně upevněná,
- volné konce řídítek musí být zaslepeny,
- nesmí jezdit pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
-
povinnou výbavouje bílá odrazka vpředu, červená odrazka vzadu,
- za snížené viditelnosti musí použít bílé světlo vpředu a červené vzadu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak se při houbaření neztratit

Nastává doba houbaření. S tím však každoročně souvisí i pátrací akce po občanech, kteří se v lese ztratí nebo utrpí nějaká zranění. Důležité je pohřešovaného člověka najít co nejdříve, aby nedošlo k jeho dehydrataci či podchlazení. Pátrací akce jsou ale poměrně složité a náročné jak personálně, tak i na použití techniky, jedná se o rozsáhlé plochy k propátrání mnohdy v nepřehledném a nepřístupném terénu.

 

Pokud se osoba ztratí a má u sebe mobilní telefon, ať neváhá a co nejdříve se ozve na tísňovou linku. Mohou tak učinit i jeho příbuzní, kteří blízkého postrádají. Rozhodně to nechce čekat až na dobu, kdy se začíná stmívat. V případě bloudění je nejlépe jít jedním směrem a orientovat se podle nějakého bodu v krajině. Člověk určitě narazí na nějakou lesní či polní cestu, která ho někam dovede.

 

Navíc je možné používat lokátory osob, které u sebe mohou mít např. senioři, děti nebo vášniví obdivovatelé přírody, kteří také mohou v terénu ztratit orientaci. Pomocí lokátoru je pak možné určit přesné místo, kde se daný člověk nachází.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bezpečné Brdy

Pohyb po CHKO Brdy v souladu s návštěvním řádem.

Nový preventivní projekt „Bezpečné Brdy“ připravili policisté z Plzeňského kraje spolu s kolegy ze Středočeského kraje pro návštěvníky chráněné oblasti. Dnes proběhlo již druhé představení daného projektu. Návštěvníci Brd obdrželi informační leták, který upozorňuje řidiče na zákaz vjezdu motorových vozidel a na místa, kde jsou vyhrazená parkoviště. Turistům připomíná pravidla správného chování s ohledem na vlastní bezpečí i přírodu apod. Na vybraných místech je k dispozici nálepka s QR kódem, jehož načtením se pak s informacemi budou moci seznámit i další návštěvníci.

 

Další informace na odkaze: https://www.policie.cz/clanek/sprava-stredoceskeho-kraje-zpravodajstvi-bezpecne-brdy.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

clanek o razii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bezpečně na motorce

 

Motocyklisté jsou při dopravních nehodách mnohem zranitelnější než řidiči ostatních vozidel. Nechrání je totiž žádná karoserie, bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti, které mají na sobě. Je to speciální oblečení, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.

Výběr oblečení záleží na typu motocyklu, ale také na penězích, které chce dotyčný investovat, i když je to prvotně vysoká částka, určitě se nákup vyplatí. U oblečení je důležitá dobře viditelná barva, doplňky z reflexních materiálů, na oděvu by neměly být žádné volné přezky, tkaničky či řemínky, které by se mohly někde zachytit. Nejdůležitější je správné vybrání přilby, při nákupu by měli v obchodě umět s výběrem poradit. Rozhodně by neměla být příliš těžká, měla by mít dobrý průzor a jednoduché zapínání pod bradou. Musí pevně sedět, aniž by tlačila. Zkušenosti ukazují, že se v provozu spíše uvolní, a proto je lepší volbou těsnější varianta. Jízda s volnou přilbou může být velmi nebezpečná.

I sebelepší výbava však není zárukou bezpečné jízdy, pokud motocyklista jede riskantně a nepřizpůsobí rychlost jízdy stavu komunikace, počasí či hustotě provozu. Při jízdě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud je na vozovce spadané listí, olejové skvrny, různé nerovnosti, např. spáry na mostech, přechod na jiný povrch, dlažební kostky. Vždy se musí dodržovat bezpečná vzdálenost. Je třeba dávat pozor, pokud automobil před námi zpomaluje, může se chystat odbočit. Také je potřeba si uvědomit, že ostatní motoristé mohou motorkáře snadno přehlédnout, obvykle nesprávně odhadnou rychlost a reakci motorky.

Při předjíždění by měl mít motocyklista připravený záložní plán, tzv. „únikový prostor“, prostě vědět, kudy jet, kdyby auto před ním náhle vybočilo, zahnulo, začalo prudce brzdit nebo vyjelo nějaké vozidlo z vedlejší ulice. K tomu je potřeba zvládnou správnou techniku pohledu. Oči a jejich používání je klíčové pro rychlou a bezpečnou jízdu na motocyklu. Motorkář by se měl dívat co nejvíce dopředu, ne pár metrů přes sebe. Může pak mnohem lépe reagovat na vzniklý problém. Platí zde základní poučka – jedu tam, kam se dívám. Nikdy by motocyklista neměl předjíždět před horizontem, nebo když vůz před ním má možnost odbočit vlevo. Nikdy není špatně si předjetí rozmyslet, počkat na vhodnější dobu, a předjíždění v nepřehledných místech je vyloženě hazard se životem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chyby při jízdě křižovatkami

Řidiči často chybují při jízdě křižovatkami, obzvláště těmi okružními. Často také neznají pokyny policisty, který může řídit dopravu v křižovatce.

Kruhový objezd je typ křižovatky kruhového tvaru. Vyvýšený kruh uprostřed rozděluje celý prostor do několika „jednoduchých křižovatek“, čímž se samotný průjezd tímto místem podstatně zjednodušuje a urychluje, tím se zvyšuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí motoristé pomaleji. I v těchto místech sice dochází k dopravním nehodám, ty však mívají zpravidla jen lehké následky.

Pokud je před kruhovým objezdem umístěná dopravní značka „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí řidič dát přednost v jízdě všem vozidlům a cyklistům nacházejícím se na okružní křižovatce. Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou dané značky osazeny, platí přednost zprava.

Pokud jde o to, zda zvolit pravý či levý pruh kruhového objezdu, dle zákona lze v obci užít k jízdě kterýkoliv jízdní pruh. Pokud však víte, že budete vyjíždět až posledními výjezdy, zařazením do levého pruhu umožníte snadnější vjíždění ostatním autům na okružní křižovatku.

Motorista, který přejíždí z pruhu do pruhu, musí dávat znamení o změně směru jízdy a zároveň nesmí ohrozit ani omezit vůz v tom pruhu, do kterého se chystá přejet, platí zde tedy obdobná pravidla jako při jakémkoli jiném přejíždění z pruhu do pruhu. Pokud tedy jedete ve vnitřním pruhu a chcete vyjet ven z kruhového objezdu, nesmíte ohrozit ani omezit řidiče, který jede ve vnějším jízdním pruhu. V takové situaci se možná nevyhnete nutnosti objet okružní křižovatku vícekrát, protože se zde nezastavuje. Šofér by tak vytvořil neočekávanou překážku, která může snadno vést k nehodě.

Při vjíždění na kruhový objezd se nedává znamení o změně směru jízdy, řidič musí jet vždy doprava, jinou možnost nemá. Bliká se pouze  při vyjíždění z kruhového objezdu a při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého.

Občas se mohou motoristé setkat na křižovatce s policistou, který zde řídí provoz. Jak se však ukazuje, velké množství řidičů nezná co, znamenají jednotlivé postoje a pokyny paží příslušníka policie. Pokud policista stojí čelem nebo zády, znamená to „Stůj“.Vztyčí-li policista paži se směrovkou, znamená to „Pozor“. Motoristé jedoucí ze směru, který byl zastaven, jsou povinni připravit se k jízdě. Naopak řidiči jedoucí ve směru předtím volném jsou povinni zastavit. Stojí-li policista bokem, znamená to „Volno“, motoristé mohou pokračovat v jízdě a dodrží-li ustanovení o odbočování, mohou odbočit vpravo (dávají přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu) nebo vlevo (dávají přednost protijedoucím autům). Příslušník policie také může např. zrychlit jízdu vodorovným kýváním přes střed těla.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRATOM

Zneužívání psychoaktivních látek je celospolečenský problém. Světové společenství i jednotlivé státy legislativně regulují a represivně postihují nakládání s omamnými a psychotropními látkami, které mají potenciál nepříznivě působit na psychické a fyzické projevy uživatele. Nezanedbatelný je též negativní přesah do ekonomické, zdravotní a sociální oblasti společnosti. Relativně nově se na českém trhu objevily nové přípravky obsahující psychoaktivní látky. Jednou z nejznámějších a zejména mezi mládeží nejvyhledávanější látkou je KRATOM.

Kratom je psychoaktivní látka pocházející z rostliny Mitragyna speciosa, která roste převážně v Jihovýchodní Asii. V zemi původu je Kratom konzumován žvýkáním nebo louhováním sušených listů. Do Evropy a dalších západních zemí je vyvážen v podobě zeleného až tmavě zeleného prášku. Ten se poté konzumuje s vodou, čajem či slazeným nápojem. Je ho možné též zakoupit i v tabletách a v podobě tekutého extraktu.

Kratom má narkotické vlastnosti, které kombinují psychostimulační účinky a účinky podobné opiátům. Navozuje analgezii a mírnou euforii s rizikem respirační deprese nebo nepříznivých účinků na centrální nervový systém jako tradiční opiáty. V malé dávce má Kratom stimulující účinky, které jsou podobné účinkům kokainu nebo pervitinu. Uživatel zpravidla pociťuje zvýšený nárůst energie a euforie. Z tohoto důvodu bývá Kratom oblíbený zejména u studentů středních škol. Naopak vysoká dávka Kratomu má sedativní účinky srovnatelné s užitím morfia nebo heroinu.

Při užití malé dávky a navození stimulujícího účinky se může objevit zrychlené bušení srdce, svědění kůže, nevolnost, ztráta chuti k jídlu. Při dlouhodobém užívání se mohou objevit úbytky na váze, chronická únava. Po užití vysoké dávky Kratomu se výrazně nedoporučuje pít alkohol. Další negativní účinky mohou dále být zácpa, pocity zmatenosti a nadměrné pocení. Dlouhodobé užívání Kratomu se může výrazně podepsat na psychice uživatele. Jedinec se může potýkat s celkovým vyčerpáním, depresemi až psychózou. Velmi rizikové je užívání Kratomu s jinou psychoaktivní látkou. Při této kombinaci (například s marihuanou) může dojít k přetížení organismu vedoucí až k úmrtí. Pravidelné užívání Kratomu může vést k závislosti a následným abstinenčním problémům. S přerušením užívání jsou spojeny fyzické a psychické potíže.

Souhrnem narkotických účinků a závislostního potenciálu lze Kratom řadit mezi látky podobné kokainu, pervitinu, morfiu a heroinu, tedy tzv. tvrdým drogám. Z tohoto důvodu je Kratom ve většině států zařazen na seznam zakázaných látek a jeho distribuce, užívání a jiné nakládání je postihováno. Paradoxem současné právní úpravy je, že Kratom je v České republice zcela legální a jeho prodej je dosud blíže neupraven. Přestože například v Polsku nebo Slovensku je Kratom postaven na roveň dalších nelegálních drog, v České republice je volně prodejný. Kratom tak lze v práškovém stavu koupit ve veřejně přístupných automatech nebo zcela legálně objednat na internetu. Vysokým rizikem je věkové neomezení nákupu a tak tuto látku mohou zcela legálně kupovat i osoby mladistvé a nezletilé.

Kratom v současnosti představuje velké riziko zejména pro žáky základních škol a studenty středních škol, kteří vyhledávají jeho narkotické účinky. Vyjma výše popsaných rizik může Kratom představovat startovací látku k další drogové kariéře. Základem prevence před užíváním „legálních drog“ je znalost jejich účinků. Zejména rodiče by se neměli spoléhat pouze na právní regulaci, která není absolutním garantem selekce rizikových látek. V případě Kratomu je právní úprava nedostatečná a předejít případným rizikům je nutné zvýšením povědomí o negativních účincích této dosud volně prodejné látky.

 

kpt. JUDr. Milan Kocík, MBA
vrchní komisař

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopravní kontroly o prázdninách

Policisté ve snaze snížit nehodovost a ovlivnit nekázeň některých účastníků silničního provozu zvýší o letních prázdninách dohled na komunikacích, obzvlášť na místech s vyšším dopravním zatížením a na rizikových úsecích. Nejrizikovějším obdobím je zejména začátek července, kdy dochází ke značnému nárůstu dopravy, navíc vyjedou na silnice ve větší míře i motorkáři a cyklisté.

Jak vlastně postupovat při dopravní nehodě? Někteří lidé jsou značně překvapeni vzniklou situací a vůbec nevědí, jak se zachovat. Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraj vozovky, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za vozidlem. Především na dálnici je nutné neprodleně opustit místo nehody a jít za svodidla. V případě zranění je nutno poskytnou první pomoc, přivolat záchrannou službu přes bezplatnou tísňovou linku 155, představit se, popsat charakter nehody, určit místo, počet postižených, jejich přibližný věk, popis zranění.

Policii je nutno přivolat, pokud škoda na majetku přesahuje 100 tisíc korun, dojde-li ke zranění či usmrcení osoby nebo je škoda způsobena třetí osobě. Vozidla by se neměla přemisťovat, ale vyžaduje-li to situace, např. vyproštění zraněné osoby, provoz hromadné dopravy, lze tak učinit, ale musí být vyznačeno postavení aut. Účastníci jsou povinni prokázat si navzájem totožnost a údaje o vozu. Na místě je možné vyplnit formulář - záznam o dopravní nehodě. Pokud druhý motorista nechce údaje sdělit, porušuje tím zákon, a můžete přivolat policii. Důležité je zapsat si registrační značku druhého automobilu a zjistit totožnost svědků.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stop vloupání

Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra!

 

Mnohým již začala, jiné teprve čeká dlouho očekávaná dovolená. Velké množství lidí v době volna pak opouští svá obydlí. Rádi bychom si volné chvíle užili opravdu naplno, bez zbytečných starostí. Letní měsíce jsou ale z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku. Každý však může bezpečnost svého bydliště ovlivnit tím, že bude dodržovat základní organizační opatření.

 

Minimální obranou proti zlodějům je řádné uzavření a uzamčení vstupních dveří a oken. Dané pravidlo platí, i když opouštíte domácnost jen na krátkou dobu. Pootevřená okna v pozici „ventilačky“ a různé prosklené plochy jsou pro nenechavce ideální vstupní cestou, kterou snadno překonávají.

 

Mechanické zábranné prostředky (mříže, bezpečnostní zámky, zodolněné dveře, bezpečnostní fólie na okna apod.) jsou základem každého zabezpečení objektu. Dokáží pachatele zdržet, případně odradit od nekalého úmyslu. Vhodným doplňkem jsou kamery, alarmy, světelné senzory. Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty, jako garáže, kůlny atd. Policie se bohužel setkává i s případy, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají, uvnitř mají různou zahradní techniku, nářadí, jízdní kola. Tyto věci nechávají také volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík dokonce může zloději umožnit snazší vstup do obydlí.

 

O odjezdu na dovolenou informujte pouze nejbližší okruh lidí, kterým věříme. Požádejte někoho z blízkých, aby vám chodil vybírat schránku na dopisy, větrat nebo občas večer rozsvěcet. Dojem obydlené domácnosti lze navodit i samospouští na televizi, nastavením spínače na světlo nebo venkovními pohybovými senzory. Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy, které mohou prozradit vaši nepřítomnost. Rozhodně se nechlubte před cizími lidmi, že máte doma cenné věci.

 

Na Příbramsku je nejčastější trestnou činností vniknutí do ostatních objektů, což jsou garáže, sklepy, kůlny a hospodářská stavení. V loňském roce policisté řešili 131 takových případů, dále bylo vykradeno např. 46 domů, 33 chat a 14 bytů.

 

V červnu proběhl Evropský den proti vloupání do obydlí. Na vykrádání objektů se zaměřuje preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který představuje souhrn opatření při ochraně domů, bytů a chat. Jeho cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů v kombinaci i s elektronickou ochranou. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent, zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb. Certifikované produkty významným způsobem snižují riziko jejich překonání a odrazují pachatele od vniknutí do obydlí. Hlavním nástrojem projektu je mobilní aplikace „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody na zabezpečení majetku, k dispozici je na Google Play nebo v App Store. Dalším cílem projektu je vzbudit u majitelů objektů zodpovědnost k vlastnímu majetku, zájem o jeho zabezpečení, ale klade důraz i na větší všímavost vůči svému okolí, případný pohyb podezřelých osob a vozidel je třeba nahlásit na bezplatnou linku 158.

 

Lidé se velmi obávají vloupání do svých domů či bytů, je to určitý vpád do jejich soukromí. K renovaci a vylepšování svých domovů věnují značnou část svého času, ale realizaci bezpečnostních opatření se již tolik nevěnují. Pocit bezpečí je ale v podstatě to základní, co k životu potřebujeme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sexting

"Petr nedočkavě čekal až rodiče usnou a on opět zapne svůj tablet. Matka ho již přišla zkontrolovat jestli spí a teď se každou chvíli zhasne světlo i v obývacím pokoji. Během chvíle dětský pokoj ozáří tlumené modravé světlo obrazovky a Petr vstupuje do světa své oblíbené on-line hry. Ve svém věku osmi let je skvělým hráčem. Dokázal se probojovat do dalšího kola hry a to i díky svým spoluhráčům. Nikdy je neviděl, zná je jen jako figurky na obrazovce svého tabletu. Nejvíce komunikuje s Martym, klukem stejně starým, nejlepším hráčem. Dlouho po půlnoci společně postoupili do osmé úrovně hry. Tam ještě nikdo koho zná nebyl. Těší se až bude svůj úspěch vyprávět klukům ve škole. Pro další postup má ale slabé zbraně. Jeho virtuální postava nemá vybavení na další úspěšný postup. Doplňky k postavě se dají koupit, stačí jen pár kliků a Petrova postava získá nesmrtelnost a zbraně pro další postup, ale Petr nemá peníze a rodiče poprosit nemůže. Už je pozdě a stejně by mu peníze na tohle nedali. A to byl tak daleko. Petr propadá zoufalství. Naštěstí je tu Marty. I on chce pokračovat a vybral si Petra jako spoluhráče. Marty je skvělý, pošle mu virtuální peníze aby Petr mohl nakoupit vybavení pro svou postavu a společně půjdou do dalšího kola hry…..jen musí Martymu poslat svoji nahou fotku."

V rámci studie World internet project udávalo v České republice v roce 2021 hraní her přes 70 % adolescentů. K velmi populárním druhům on-line her patří tzv. MMORPG – Massively multiplayer on-line role playing game (masivní multiplayerové online hry na hrdiny). Virtuální prostor je dlouhodobě zatížen kriminálními riziky. Anonymita, přístupnost, relativní pocit bezpečí a územní neohraničenost představují pro pachatele této trestné činnosti výhodné vstupní podmínky k páchání různých forem kyberkriminality. Jednou z  kvalitativně významných forem je tzv. sexting. Tento lze zjednodušeně definovat jako získávání intimního materiálu předávaného prostřednictvím informačních technologií. Pachatelé této trestné činnosti ( často nositelé některé sexuální deviace ) vyhledávají v internetovém prostředí stále nové způsoby jak oslovit nezletilé oběti s cílem získat intimní obrazový materiál. Tento pak může sloužit k sexuálnímu sebeuspokojování pachatele nebo být prostředkem k následnému vydírání, kyberšikaně či nedobrovolnému osobnímu kontaktu. Výše nastíněný případ nezletilého hráče varuje před aktuálně užívaným způsobem oslovení dětských obětí. Pachatel se záměrně stává hráčem multiplayerové hry a zde, pod falešnou identitou stejně starého hráče, navazuje prvotní kontakty s dítětem. Většina těchto her je postavena na tržním mechanismu umožňujícím získat (po zaplacení příslušné částky) hráčské výhody v podobě silnějších zbraní, herní ochrany, prodloužení života apod. Většina nezletilých hráčů nedisponuje potřebnými finančními prostředky a rodiče pro tento druh investice pochopitelně nepodporují. Situace kdy je nezletilý jedinec ,,zapálen“ do hry a flustrován nemožností posílit své herní šance zneužívají pachatelé sexuálně motivované kybernetické kriminality. Pod slibem společné hry nabízejí zakoupení potřebného herního vybavení a jako protislužbu požadují zaslání intimních fotografií. Pachatelé tak s kriminálním cílem vstupují do nového prostředí, kde dětské oběti postrádají vštěpovanou ostražitost a využívají její aktuální emotivní stav. Specializované orgány PČR evidují v poslední době stálé častější případy takto provedeného útoku. Významným prvkem kontroly kyberkriminality jsou preventivní strategie z nichž nejzákladnější je obecná informovanost o nových rizicích. Ambicí předloženého příspěvku tak je upozornit (zejména rodiče), že i prostředí on-line her se stává místem navazování nepřijatelných kontaktů.

 

JUDr.Milan Kocík

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oběti trestných činů

 

Policie dne 22. února v poledne uctí oběti trestných činů, a to minutou ticha a rozsvícením majáků policejních vozů. Akce se koná u příležitosti Evropského dne obětí trestných činů.

 

Obětí je ten, komu je trestným činem ublíženo na zdraví nebo je mu způsobena škoda majetková či morální. Jak se mám chovat nebo mám vůbec nějaká práva? Takto se často sami sebe ptají lidé - oběti, poškození.Každý poškozený má svá práva, která by měl či mohl znát, aby věděl, čeho se může domáhat. Následující přehled práv není zcela vyčerpávající, poskytuje stručnou orientaci těch nejzásadnějších.

 

Podávat trestní oznámení lze písemně nebo ústně do protokolu na kterýkoliv útvar Policie ČR, na státní zastupitelství nebo na bezplatnou tísňovou linku 158. Člověk by měl vědět kdy, kde a jakým způsobem k události došlo, kdo skutek spáchal nebo alespoň popis neznámého pachatele, co bylo událostí způsobeno, jaký mohl být pachatele motiv, navrhovat důkazy a svědky. Oznamovatel má právo žádat, aby byl do jednoho měsíce vyrozuměn o učiněných opatřeních. Poškozený může nahlížet do spisu a pořizovat si z něj na vlastní náklady kopie či výpisky. Může se účastnit soudního jednání, žádat náhradu škody, nechat se v trestním řízení zastupovat zmocněncem. Může také žádat mediaci, což je mimosoudní řešení konfliktu, provádí ji Probační a mediační služba ČR. Poškozený má nárok na ochranu, může např. požádat o vyrozumění, bude-li obviněný propuštěn z vazby nebo odsouzený propuštěn z výkonu trestu. Dále může požádat soud o opatření ke své ochraně, zejména jde o utajení podoby svědka či v hlavním líčení vypovídat v nepřítomnosti obžalovaného.

 

Náhrada škody může být požadována při utrpění újmy na zdraví, kdy lékař stanovuje tzv. bolestné, dále poškozený může žádat úhradu nákladů na léčení, náhradu výdělku, náhradu odcizených nebo zničených věcí. Požadovanou výši škody je třeba co nejpřesněji vyjádřit v penězích a doložit na policii potřebné doklady. Požadavek na náhradu škody lze v trestním řízení uplatnit nejpozději při hlavním líčení soudu před zahájením dokazování. Pokud soud rozhodne o náhradě škody, doručí trestní příkaz nebo rozsudek. Dále může požadovat zajištění svého nároku na náhradu škody, lze ho provést na majetku obviněného až do pravděpodobné výše škody. Nárok na náhradu škody mají také pozůstalí usmrcením blízké osoby. Soud má možnost odkázat i na občanskoprávní řízení. Pokud odsouzený nebude ochoten škodu nahradit ani ve splátkách, můžete poškozený navrhnout exekuci na jeho majetek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

#nePINdej!

Počet útoků na klienty bank se za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně. Jak vyplývá z dat České bankovní asociace, na jednoho poškozeného klienta připadá průměrná škoda ve výši 161 tisíc korun. U vishingu, neboli případů podvodného navolávání, jsou částky až čtvrtmilionové.

Klíčovým prvkem kampaně s názvem
#nePINdej! je interaktivní vzdělávací www.kybertest.cz, který zábavnou formou seznámí veřejnost s nejčastějšími kybernetickými podvody a naučí ji, jak je rozpoznat a jak jim nenaletět. Kybertest má několik variant, které simulují nejčastější podvodné praktiky dle různých věkových skupin. V kybertestu jsou simulovány podvodné SMS, zobrazovací okna k připojení k WIFI sítím, phishingové emaily, zvukové nahrávky podvodných telefonů a mnohé další, tak, aby si je každý uživatel moderních technologií mohl bezpečně vyzkoušet. Testové otázky byly připravovány odborníky na základě reálných případů, jimiž se podvodníci snaží své oběti nachytat.

Pachatelé se při útocích snaží překonávat zejména lidský faktor a pod nejrůznějšími legendami využívají nátlaku, strachu a časové tísně pro záchranu peněz nebo pro realizaci finanční transakce. Mezi nejčastější podvodné legendy patří:

Podvodné navolávání:
Pachatelé se vydávají například za bankéře, policisty, pracovníky technické podpory a snaží se z lidí pod vlivem strachu vylákat peníze, nebo vzdálený přístup do zařízení oběti, který následně zneužije.

Nabídka výhodných investic:
Přesvědčivá lákavá reklama a manipulativní jednání. Cílem pachatele je vylákat z oběti co možná nejvíce finančních prostředků a využívá k tomu přirozenou ziskuchtivost každého z nás.

Reverzní inzertní podvody:
Pachatel zareaguje na váš inzerát. Podstrčí vám fiktivní platební bránu, kde vyplníte citlivé bankovní údaje a místo peněz za inzerované zboží přicházíte o všechny úspory.

Podvody typu Nigerijské dopisy:
Princip, který funguje už více jak sto let. Pachatelé sázejí na kvantitu. Vždy se najde někdo, kdo se nechá nachytat na slibovanou cennou zásilku nebo domnělou pomoc. Často zde hraje velkou roli láska.

Klasické podvody typu phishing a smishing:
Stále dokonalejší a složitě rozpoznatelné podvodné emaily a SMS nabídky.  Na první pohled již nenajdeme podezřelé znaky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podvody v kyberprostoru

Počty podvodů v kyberprostoru přibývají. Během posledního měsíce řešili policisté na Příbramsku sedm případů. Podvedení lidé přišli celkem o více než šest set tisíc korun.

 

Nejčastěji šlo o podvody při prodeji zboží. Pachatel vydávající se za zájemce např. o nabízené jízdní kolo, klimatizaci či loď zaslal prodávajícímu odkaz na údajnou stránku kurýrní služby, kam poškozený pak zadal informace ke své platební kartě, následně ještě potvrdil platbu kódem ze SMS.

 

Další podvody se týkaly údajných investic, vracení daní nebo převodu peněz z bitcoinového účtu na běžný účet. V posledním uvedeném případě si podvodník prostřednictvím webkamery udělal fotografii občanského průkazu a platební karty poškozeného. Ten mu navíc umožnil i vzdálený přístup do svého počítače.

Poškození bez rozmyslu kliknou na zaslaný odkaz, který je přesměruje na podvodné stránky, které mají velmi podobný vzhled jako stránky internetového bankovnictví. Zadají tam poté své přihlašovací údaje a tím je předají podvodníkům. Následně ještě zadají do podvrženého formuláře i SMS potvrzovací kód nebo ho přepošlou. Pak už mají účet v rukou pachatelé!

 

Jak se podvodníkům bránit? Jednou z možností je nezasílat platby za zboží dopředu, ale platit na dobírku. Rozhodně neklikat na odkazy do internetového bankovnictví obdržené v SMS zprávě či e-mailu. V žádném případě nepřeposílat autorizační kódy, které přišly formou SMS zprávy, a za žádných okolností neposkytovat vzdálený přístup k počítači.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Legenda "VNUK"

Jsou dvě hodiny ráno a vytrvalý zvuk telefonu vzbudí paní Marii. Pomalu, úměrně svému stáří, přichází k  letitému telefonu a zvedá sluchátko pevné linky. ,,Dobrý večer, u telefonu doktor Felcan z bratislavské nemocnice. Dovolal jsem se paní Marii? Ano. Nezlobte se, že Vás budím, ale bohužel vám musím oznámit, že Váš vnuk měl dopravní nehodu. Cože, Pavel? Co se mu stalo? Ano, Pavel. Bohužel u sebe neměl doklady a než byl převezen na operační sál, tak sestře předal jen toto číslo. Aktuálně bude muset podstoupit složitou operaci, ale protože není pojištěn pro případ úrazu na Slovensku, nemůžeme operaci provést. Tedy pokud byste nebyla ochotna zákrok zaplatit“…… vyděšená důchodkyně slibuje, že peníze má a určitě chce, aby byl vnuk v pořádku. Operace je drahá a je nutné ji provést co nejdříve. Naštěstí má paní Marie většinu celoživotních úspor u sebe v hotovosti, bankám nevěří. Pan doktor je moc hodný, poprosí kolegy z pražské nemocnice, aby ještě teď vypravili auto s řidičem, který peníze převezme a okamžitě odveze do Bratislavy na pokladnu a operace by tak mohla být provedena co nejdříve. Stačí jen, ať peníze připraví a nadiktuje adresu pro řidiče. Za hodinu zvoní u dveří pán, přebírá od důchodkyně 200 000 Kč v hotovosti, je to všechno co má, řidič musí spěchat aby to stihl.

Viktimologie uvádí jako jedny ze zvlášť zranitelných obětí osoby seniorského věku. Zvýšená viktimnost těchto osob je způsobena mnoha faktory, které zvyšují šance pachatele na spáchání trestného činu. Důvěřivost, pomalejší vyhodnocení situace, překvapení, strach a neznalost některých objektivních skutečností jsou faktory, které využívají pachatelé výše popsané trestné činnosti. Tyto podvody prováděné prostřednictvím telefonních hovorů jsou formou tzv. vishingu. Ačkoli se legenda pachatelů může měnit, struktura kriminálního jednání vykazuje stále stejné jednotící prvky. Pachatelé prostřednictví telefonních seznamů nebo informační linky 1188 zjišťují telefonní čísla pevných linek majitelů křestních jmen jako je Marta, Marie, Božena, Emilie a dalších. Vlastnictví pevné telefonní linky, ve spojení se jménem užívaným hojně zejména starší generací, znamená pro pachatele jistotu, že osloví osobu staršího věku. Načasování telefonického hovoru do nočních hodin zaručuje moment překvapení, únavu a sníženou ostražitost oběti. Pachatel v roli lékaře vystupuje jako osob, ke které má většina seniorů respekt a důvěru. Zvolená legenda pak vyvolává úlek, strach a potřebu okamžitého řešení. Ještě rozespalá oběť si v nastalém přívalu tragických informací ani neuvědomí, že lékař nezná jméno ani bližší informace k pacientovi, či že vnuk například nemá ani řidičský průkaz. Pachatelé zdůrazňují naléhavost řešení situace a vycházejí z obecného faktu, že většina seniorů doma opatruje aspoň nějakou hotovost. Brzký příjezd kurýra snižuje šanci, že senior bude volat příbuzným a informaci si ověřovat. Jednak je pozdě večer, jednak lékař uvedl, že s rodinou jsou v kontaktu a není dobré teď blokovat linku. Stres, strach, únava, rychlé předání peněz muži v brýlích a čepici mají též za následek ztrátu paměťových stop potřebných k popisu pachatele.
 

Stále častější případy využívající bezbrannosti a důvěřivosti seniorů jsou často páchány pachateli ze zahraničí. Následná ztráta dlouhodobých úspor, pocit bezbrannosti a přisuzování vlastní viny se výrazně negativně promítá do psychiky obětí. Přestože se policie snaží aktivně odhalovat a postihovat uvedená jednání, významným prvkem k jeho snížení může být právě prevence. Informovanost potenciálních obětí o této formě trestné činnosti může zabránit primárním i doprovodným sekundárním následkům trestného činu a výrazně snížit úspěšnost pachatelů. Efektivní prevence zaměřená na potenciální oběti z řad seniorů vyžaduje aktivitu rodinných příslušníků a blízkých, kteří by měli seniory seznámit s potenciálními riziky. Vhodné je varování občas zopakovat. Legendy pachatelů se neomezují jen na výše uvedenou autonehodu, ale mohou být variabilně měněny. Pachatel se například může vydávat za samotného vnuka, který zapomněl peníze. Vynalézavost pachatelů je široká, a proto by seznámení seniora s možným nebezpečím mělo být obecnější povahy. Upozornit, že předání peněz cizí osobě není vhodné a ujistit, že v případě potřeby je vždy dobré zavolat někomu z rodiny a věc si ověřit. V případě jakýchkoli pochybností je možné se vždy obrátit na linku 158.
 

por.JUDr.Milan Kocík, MBA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vloupání zejména do vozidel

Na kriminalitě se nejvíce podílí majetková trestná činnost, především případy vloupáním. Celkový počet vloupání v letošním roce na Příbramsku oproti loňsku klesl o 72 případů, což je o téměř 29 %. Nejčastější majetkovou trestnou činností je vloupání do ostatních objektů, což jsou sklepy, garáže, kůlny a hospodářská stavení, kdy letos evidujeme 62 činů, loni to bylo za stejné období 107 případů. Na druhém místě je pak vloupání do vozidel, v letošním roce registrujeme již 39 případů oproti 18 loňským případům.

 

Stoprocentní ochrana automobilu před vloupáním neexistuje, ale existují opatření, kterými můžete pravděpodobnost krádeže věcí z vozu snížit. V první řadě je důležité řídit se sloganem „Auto není trezor“ a nenechávat v něm žádné věci, např. mobilní telefony, peněženky, navigace, kabelky. Velmi žádaným artiklem je pro zloděje také pracovní nářadí.

Vloupání do vozidel trvá jen několik vteřin. Pachatelé se do nich dostávají většinou násilím, kdy za pomoci různých předmětů rozbijí okénka, méně často poškodí zámky dveří. Mnohdy zlodějům nahrávají sami majitelé či provozovatelé aut, kteří je zapomenou zamknout nebo je sice zabezpečí, ale nezaktivují zabezpečovací zařízení, např. zvukové alarmy.

Na začátku července vnikl v jedné obci u Příbrami pachatel do neuzamčeného nákladního vozu a ukradl z něj nářadí v hodnotě 73 tisíc korun. V sobotu 16. července zastavila motoristka v odpoledních hodinách na pár minut u hřbitova na Milínsku. Nenechavec rozbil okénko a vzal si z automobilu nákup, peněženku, doklady, klíče, dva mobilní telefony a finanční hotovost. Celkem poškozené vznikla škoda ve výši 20 tisíc korun. V tomto týdnu „navštívil“ nezvaný host vozidlo zaparkované v Příbrami. Po rozbití okénka z něj odcizil pánskou peněženku s doklady, platební a tankovací kartou. Způsobená škoda činila v daném případě šest tisíc korun.

Základní preventivní rady:

 • nenechávejte ve vozidle žádné cenné věci,

 • věnujte pozornost zabezpečení aut,

 • pokud ve voze zabezpečovací zařízení máte, používejte jej,

 • nenechávejte automobil odemčený.

 • přemýšlejte, kde parkujete, odlehlá či tmavá místa zlodějům nahrávají.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vloupání do obydlí v době dovolených

 

Značná část lidí v době dovolených opouští svá obydlí. Letní měsíce jsou však z hlediska vloupání do domů a bytů nejrizikovějším obdobím roku, proto je třeba dodržovat základní opatření proti zlodějům, jako je řádné uzavření a uzamčení vstupních dveří a oken. Dané pravidlo platí, i když opouštíme domácnost jen na krátkou dobu. Pootevřená okna v pozici „ventilačky“ a různé prosklené plochy jsou pro nenechavce ideální vstupní cestou, kterou snadno překonávají.

 

Mechanické zábranné prostředky, jako jsou bezpečnostní zámky, zodolněné dveře, bezpečnostní skla, mříže a uzamykatelné okenice, představují základ každého zabezpečení objektu. Dokáží pachatele zdržet, případně od krádeže odradit, protože ztěžují vniknutí do obydlí. Navíc je třeba chránit i přilehlé objekty - garáže, kůlny apod. Dost často se stává, že majitelé venkovských stavení si své stodoly neuzamykají, uvnitř přitom mají zahradní techniku, nářadí, jízdní kola. Tyto věci nechávají také volně ležet na zahradě. Přístupný žebřík dokonce může zloději umožnit snazší vstup do domu. Velký význam má i kvalitní oplocení pozemku.

 

Ze zkušeností policisté vědí, že pachatelé jsou často motorizovaní, zajíždějí přímo k obydlím a hřeší na nevšímavost lidí. Pomoci mohou všichni, kteří podezřelé osoby či vozidlo zaregistrují a dokáží případně na potencionální zloděje policii upozornit. O odjezdu na dovolenou informujeme pouze nejbližší okruh lidí. Někdo z blízkých nám může chodit vybírat schránku na dopisy, větrat nebo občas večer rozsvěcet. Nikdy nenecháváme na dveřích vzkazy, které mohou prozradit naši nepřítomnost.

 

Na vykrádání obydlí se zaměřuje preventivní projekt s názvem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který představuje souhrn opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů. Jeho cílem je informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech zabezpečení. Hlavním nástrojem projektu je mobilní aplikace „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody na zabezpečení majetku, k dispozici je na Google Play nebo v App Store.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Legenda VOJÁK

Ona: už se nemůžu dočkat až se konečně uvidíme

on: i já, konečně tady všechno nechám a začnu žít normálně

ona: už jsem nedoufala, že bych mohla poznat někoho jako jsi ty

on: já jsem nevěřil, že někdy budu moc zase někoho milovat

ona: je neuvěřitelné jak si spolu rozumíme

on: lásko, hlavně nezapomeň poslat ty peníze, abych za Tebou mohl přijet

Pokud čtenář předložené konverzace nabyl dojmu, že se jedná o milostnou konverzaci, má pravdu jen z poloviny. Ona je že starší žena, pracující, finančně zajištěná, rozvedená….děti již odešly z domu. Možná ji přesvědčila kamarádka, možná to byla ze začátku jen legrace, možná snaha rozbít monotónnost každého dne, zkrátka podala inzerát na internetovou seznamku. Chce si povídat, sejít se s někým na kávu, jezdit na výlety, chodit do kina. Nepotřebuje peníze ani pomoc s domácností, chce jen s někým trávit společné chvíle, děti zajdou jednou týdně a ona je pořád sama. Pár mužů se ozve, všichni nezajímaví, někteří z daleka, z některých má pocit, že chtějí jen sex. Pak napíše ON. O rok starší, povoláním voják. Začínají si psát. Bohužel nemůže přijet, jako voják je v současné době na zahraniční misi. Nemůže psát každý den, je tu špatné připojení k internetu a pro neustálé nebezpečí a bojové akce nemá tolik času kolik by chtěl. Když může, tak si píší hodně a do noci. On se ji začíná svěřovat. Je sám, vdovec. Manželka a jediné dítě zemřely při autonehodě. Od té doby neměl žádný vztah, je sám a trápí ho vzpomínky. Až teď se odhodlal poprvé odepsat na inzerát. Proto odjel na misi aby zapomněl, ale teď s ní, cítí, že by mohl začít zase žít. Ona mu pošle pár svých fotek, líbí se mu, je krásná. I on pošle své fotky z mise, obličeje vojáků ale musí být začerněné, mise je tajná a nemůže ohrozit rodiny spolubojovníků. Je finančně zajištěný, našetřil dost peněz. Doma všechno se snaží všechno prodat, nemyslel si, že se někdy vrátí. Teď ale cítí, že s ní by mohl začít nový život. Mají si přece toho tolik co říct, rozumí si, mají společné zájmy, četli stejné knihy, viděli stejné filmy. Píše jí, že by se chtěl kvůli ní vrátit. Chce zastavit prodej bytu, ale realitní kancelář chce za odstoupení od smlouvy 50.000,-Kč. Poslal by je, ale vojáci na misi nesmí posílat peníze z ciziny. Nevadí, ona má něco málo našetřeno, půjčí mu je. Peníze posílá na účet realitní kanceláře co ji dal. Je skvělá, píší si a plánují budoucnost. On to už dále nevydrží, odejde dřív z armády a přiletí za ní, miluje jí. Ale je tu problém. S armádou má podepsanou smlouvu a nemůže skončit dřív, by musel vracet peníze co do něj armáda investovala, musí tedy ještě půl roku počkat. To ne, to ona nechce. Bere si půjčku 200.000,-Kč a posílá je na účet armády, který ji poslal. Těch pár měsíců splátky zvládne a pak ji to přece dá, takové štěstí nemůže nechat odejít. Ještě mu pošle peníze na letenky, letí z daleka , je to dost drahé. Ve stanovený čas ona čeká na letišti, těší se…zbytečně, nepřiletěl. Píše mu, neodepisuje, zprávy se vrací nedoručené. Přichází první upomínka z banky.

Výše uvedený případ je jednou z mnoha forem podvodu v online prostředí. Kriminologie pro toto jednání používá výraz sociální inženýrství, jehož podstata spočívá v psychologicky vedené manipulaci, která má své oběti přesvědčit o určitém stupni předstírané důvěryhodnosti. Lidé, pachatelé, kteří se socioinženýrství věnují, jsou většinou zkušení profesionálové v umění klamat. Pro dosažení svých cílů využívají rozličné metody. V uvedeném případě se jedná o tzv. pretexting. Metoda pretextingu spočívá ve vytvoření vyfabulovaného scénáře, jež má postupem času přesvědčit oběť o zaslání finanční částky nebo jinou formu získání finanční hotovosti.

Pachatelé této trestné činnosti využívají online prostředí pro typování svých obětí. Typickou obětí je žena ve věku 45-55 let, bez závazků (rozvedená nebo vdova), se středním vzděláním, finančně zabezpečená, hledající klidný přátelský vztah. Zkušený pachatel po navázání kontaktu s obětí dokáže vhodně komunikovat a manipulovat. Výše popsaný případ je jedním z nejčastějších modus operandi zaměřených na typizované oběti.

Policie takovou legendu pracovně označuje názvem VOJÁK. Pachatel této formy kyberkriminality je člověk zneužívající určité sociální osamělosti oběti, využívající psychologické postupy manipulace a těžící z anonymity online prostředí. Pachatel si vytváří identitu staršího muže, vdovce se srdceryvným příběhem. Vymyšlená legenda v misi umožňuje pachateli komunikovat s obětí jen když chce a dočasné přerušení komunikace svádět na plnění vojenských povinností. Uvěřitelné je i lživé tvrzení o prodeji bytu, nemožnosti ovládat účet z bojové mise a splátka za předčasný odchod z armády. S rozvojem technologií a internetových překladačů se většinou nejedná ani o pachatele z České republiky. Této formě kriminality se věnují organizované kriminální skupiny, které z jednoho místa dokáží (s využitím překladačů) oslovovat obrovské množství potenciálních obětí po celém světě. Účty kam oběť zasílá peníze jsou samozřejmě falešné a peníze většinou nezajistitelné.

Uvedená kyberkriminalita je zatížena vysokou mírou latence. Dopad kriminálního jednání je nejen do oblasti finančních škod, ale významně přesahuje i do oblasti sociální. Oběť se po uvědomění skutečného stavu věci za své chování stydí a sekundární viktimizace tak v tomto případě může být závažnější než primárně vzniklé škody. Je nutné si uvědomit, že oběť se nemá stydět, stydět se má pachatel. Internetové seznamky jistě přináší možnost navázání nových kontaktů a jejich společenský přínos nelze přehlížet. Nikdo by však neměl podceňovat rizika tohoto anonymního prostředí a nezapomínat na jednoduché pravidlo, že na první schůzku většina mužů nosí kytku a nechce předtím poslat peníze.

por. JUDr. Milan Kocík, MBA
Územní odbor Příbram
Oddělení obecké kriminality

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návykové látky značně ovlivňují schopnosti řidičů

Během páteční a pondělí dopravní akce, která byla zaměřena především na jízdu pod vlivem návykových látek, zkontrolovali příbramští policisté téměř dvě stě aut a zjistili celkem 11 přestupků, z uvedeného počtu bylo sedm řidičů pod vlivem alkoholu, jeden pod vlivem drog a dva šoféři nebyli připoutáni bezpečnostním pásem. Od začátku roku odhalily hlídky při silničních kontrolách 283 motoristů ovlivněným alkoholem či drogami, což je o 41 více než za stejné období předchozího roku.

Návykové látky mohou zpomalit reakce řidičů, nestačí potom např. včas zabrzdit, dále mohou vést k nesprávnému odhadu situace a vlastních schopností, mohou umocňovat agresivní jízdu nebo naopak způsobovat usínání za volantem, mají na svědomí také tzv. tunelové vidění. Je zřejmé, že řízení pod vlivem návykových látek může snadno skončit tragicky. Stačí malá nepozornost a motorista může zničit život sobě nebo jiným, proto je odpovědnost na sedadle řidiče klíčová. Za první čtyři měsíce letošního roku způsobili na Příbramsku opilí šoféři devět nehod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jak nenaletět podvodníkům?

Podvody v kyberprostoru se mnohonásobně množí. Koncem dubna se o tom přesvědčila 36letá žena z Příbramska. Na internetovém portálu s bazarovým zbožím našla zajímavý fotoaparát v hodnotě sedmi tisíc korun. Zaplatila za něj dopředu, zboží jí však do dnešního dne nepřišlo a podvodník s ní přestal komunikovat.

To však není jediný styl podvodů, jiní podvodníci cílí na klienty bank. V únoru byla takto poškozena žena z Rožmitálska. Zavolala jí údajná zaměstnankyně policie s tvrzením, že si na ni nějaký muž chce vzít půjčku v hodnotě sto tisíc korun a má prý v kompetenci její podpisy. Oznamovatelka dostala strach o svou hotovost a začala s volající řešit, jak své finance lépe zabezpečit. Ta ji poté přepojovala na další telefonní čísla, kde se jí snažili „poradit“. Posléze dotyčná zjistila, že má svůj bankovní účet naprosto vykradený.

Bohužel někteří lidé ve spěchu a strachu o peníze bez rozmyšlení např. kliknou na odkaz, který je přesměruje na podvodné stránky, které mají velmi podobný vzhled jako stránky internetového bankovnictví. Poškozený sem zadá své přihlašovací údaje a tím je předá podvodníkům. Následně zadá do podvrženého formuláře i SMS potvrzovací kód. Pak už mají účet v rukou pachatelé!

Další podvodníci se zaměřují na osoby, které chtějí značně zhodnotit své úspory. Na takovou reklamu naletěli také lidé z Příbramska, často šlo o investice do kryptoměny. Pachatelé je přesvědčili k naskenování osobních dokladů a k umožnění dálkového přístupu do jejich počítače. V březnu tímto způsobem přišla paní z Dobříšska o více než milion korun.

Jak se podvodníkům bránit? Jednou z možností je nezasílat platby za zboží dopředu, ale platit na dobírku. Rozhodně neklikat na odkazy do internetového bankovnictví obdržené v SMS zprávě či e-mailu. Případné ohrožení bankovních účtů řeší banky samy a určitě k tomu nepotřebují zasílání přístupových údajů či údaje z platebních karet. V žádném případě nepřeposílat autorizační kódy, které přišly formou SMS zprávy. Nikdy nenakupovat kryptoměny na adrese, kterou vám někdo předá, a za žádných okolností neposkytovat vzdálený přístup k počítači.

--------------------------------------------------------------

Podvodníci opět útočí na internetová bankovnictví

Naletěli byste podvodníkům nebo u vás nemají šanci? Rozpoznáte smishingový útok? Bohužel někteří klienti bank pozorní nebyli a ve strachu o své prostředky udělali několik zásadních chyb. Útoky jsou mířeny na klienty několika bank v České republice a v současné době probíhá další jejich vlna. 

Jak takový smishingový útok začíná? Jednoduše vám přijde SMS zpráva na váš mobilní telefon. Její podoba může být např.: „Vase karta VISA byla zablokovana. Chcete-li jej odblokovat, prihlaste se zde, jinak dojde ke ztrate prostredku – https://ib-moneta-bezpecnostni.info“ Z odkazu je patrné, že útok je v tomto případě veden na klienta banky Moneta. Pozorný klient již z těla zprávy pozná, že se může jednat o podvod. Ve zprávě chybí diakritika a je použito nesprávné slovní spojení. Pro pozorného klienta tímto drama končí, zprávu maže a případně volá na klientskou linku své banky a upozorní jí.

Jak to celé probíhá? Další informace na odkaze: https://www.policie.cz/clanek/podvodnici-opet-utoci-na-internetova-bankovnictvi.aspx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kryptoměny v rukou podvodníků

Nákup virtuálních měn se stal velmi dostupným. Přispěla k tomu vyšší informovanost lidí v dané oblasti, ale i například rozšíření sítě tzv. vkladomatů. Různé druhy kryptoměn si tak dnes pořídíte jednoduše např. cestou na nákup nebo prostřednictvím několika kliků v počítači. Existují i uživatelsky zcela jednoduché platební brány pro rychlý nákup kryptoměn platební kartou. Kde jsou peníze, operují ale i podvodníci. Buďte proto i v souvislosti s kryptoměnami velmi obezřetní. 

Zaznamenáváme hned několik typů jednání či souvislostí, při kterých pachatelé trestné činnosti s virtuálními měnami manipulují za účelem svého nezákonného obohacení: https://www.policie.cz/clanek/kryptomeny-v-rukou-podvodniku.aspx

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Domácí násilí a signál pomoci

V loňském roce řešili policisté na Příbramsku 15x domácí násilí, v osmi případech pak byla násilná osoba z obydlí vykázána.

Co se týká domácího násilí, jedná se o takové chování, která vyvolává u jedné osoby strach z osoby druhé. Cílem násilníka je získat převahu, kontrolu a moc. Může mít podobu fyzického, sexuálního či psychického násilí, sociální izolace a ekonomické závislosti. Jeho znaky jsou opakovanost, nárůst intenzity, probíhá v soukromí většinou beze svědků a jsou jasně vymezené role násilné a ohrožené osoby.

Policisté mohou také rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, a to na dobu 10 dnů. Vykázání má preventivní charakter, odvrací se jím aktuálně hrozící násilný útok. Oběť má možnost v dané době podat u civilního soudu návrh na předběžné opatření. Policie provádí kontroly, zda vykázaná osoba výzvu dodržuje.

V souvislosti s násilím v rodinách je vhodné připomenout tzv. signál pomoci. Jedná se o mezinárodní gesto, které může využít ohrožená osoba - dospělý člověk, dítě nebo senior - při přímé komunikaci s okolím nebo při video hovoru. Gesto není doprovázeno žádnými slovy, člověk jím dává najevo, že potřebuje pomoc. Osoba otevře dlaň s nataženými prsty, poté ohne palec do dlaně a nataženými prsty ho schová, vznikne tedy pěst se schovaným palcem uvnitř.

Ve světě byly zaznamenány i případy, kdy signál pomoci použila unesená osoba, ukázala ho z jedoucího vozidla okolním posádkám. Někdo z nich pak zavolal na tísňovou linku, aby o tomto incidentu policii informoval.


Pozor, senioři  jsou v ohrožení

Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme proto do úzké spolupráce s provozovatelem informační linky 1188, společností Conectart. 

Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, podvodníků a násilníků.

Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“ nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát, který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky. Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě. Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc korun. A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože je například v nemocnici nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.

Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka, a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.

Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař nyní volá jménem příbuzného, který se měl s poškozenými z dopravní nehody domluvit na finančním vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.

Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.

Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím vzkazem:

"Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky."

Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční škody podvodného jednání uplatňovaného na seniorech přesahují desítky milionů korun. Významnější pokles byl zaznamenán pouze v roce 2020, kdy byl celý svět paralyzován počínající pandemií a projevilo se to právě i v poklesu páchané kriminality

rok 2016 2017 2018 2019 2020
počet řešených oznámení
627
715
575
499
437
způsobená škoda, Kč
28.617.467
34.071.152   
27.652.303
29.618.185
12.453.627


Nedílnou součástí potírání zločinu je proto prevence v různých podobách.

Seniorům proto radíme:

 • Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
 • Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
 • Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
 • Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např. doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se jednat o padělek), nebo  hodnotné zboží (může se jednat o atrapy telefonů, kamer apod.).

Bezpečný středočeský kraj

Webové stránky „Bezpečný Středočeský kraj“ byly vytvořeny s cílem na jednom místě soustředit souhrnně informace k aktuální bezpečnostní situaci na území kraje (včetně analýz a map kriminality), informace o opatřeních ke snížení kriminality, informace z oblasti krizového řízení, dopravního zpravodajství atd.

Čtenáři tyto stránky nyní mohou sledovat i na Facebooku: https://www.facebook.com/Bezpe%C4%8Dn%C3%BD-St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD-kraj-101291515726020


Jízda na sněhu a ledu

První sníh na silnicích nezvládlo na Příbramsku několik řidičů a havarovalo. Policisté řešili čtyři dopravní nehody, při kterých vznikla škoda přesahující čtvrt milionu korun. Po smyku na namrzlé nebo zasněžené vozovce narazili motoristé do svodidel, mostu, dopravní značky a do zaparkovaného auta.

Každoročně dochází s prvním sněžením ke zvýšenému počtu dopravních nehod. Chvíli některým řidičům trvá, než si na nové podmínky zvyknou a zvládnou jízdu na komunikacích pokrytých sněhem či náledím. V zimním nečase se automobil chová úplně jinak, než je tomu v létě. Více hrozí smyk a také se prodlužuje brzdná dráha. Těmto rizikům je potřeba přizpůsobit styl jízdy. Šoféři by měli jezdit pomaleji, harmonicky a plynule, plně se věnovat řízení asoustředit se hlavně při brzdění a zatáčení.I lehké sešlápnutí brzdy může být nebezpečné, když není před vozidlem dostatek místa, proto je nutné dodržovat bezpečné rozestupy. Na mokré vozovce měl být rozestup mezi vozy třikrát větší než na suché silnici. Samozřejmostí je použití zimních pneumatik s dostatečnou hloubkou dezénu, a to minimálně 4 mm, mají lepší stabilitu při průjezdu zatáčkou a poskytují maximální přilnavost.

Ještě před jízdou nesmíme zapomínat odstranit z vozidla veškerý sníh a námrazu. Neomezený výhled z auta je zásadní prioritou. Sníh a led z kapoty či střechy se může za jízdy nebo pří brzdění uvolnit a omezit viditelnost jak vám, tak i motoristům jedoucím za vámi. Doporučuje se také odstranit sněhovou břečku z poklic kol, aby mohla kola správně zatáčet. Před nástupem do vozu je dobré oklepat sníh nalepený na obuvi, protože čím je vyšší vlhkost v jeho interiéru, tím se rychleji zamlžují okna.


Viditelnost účastníků silničního provozu

S příchodem sychravého období plného mlhavého počasí a v souvislosti s úbytkem denního světla se policisté zaměřují na viditelnost účastníků silničního provozu. Příčinou mnoha tragických nehod je právě nedostatečná viditelnost. Chodci jsou spolu s cyklisty ti nejzranitelnější, oni sami by však měli mít především zodpovědný přístup při pohybu po komunikacích.

Chodci mohou svou viditelnost zvýšit světlým oblečením doplněným o reflexní prvky. Nejpoužívanější z nich jsou reflexní pásky, jejich výhodou je rychlé a snadné použití. Modré oblečení je zpozorovatelné pouze na 18 metrů, reflexní prvky až na 200 metrů. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič asi 30 metrů na to, aby zareagoval a stihl se jdoucí osobě vyhnout.

Od února roku 2016 platí pro chodce povinnost nosit reflexní prvky, pokud se pohybují za snížené viditelnosti mimo obec podél okraje vozovky, kde není veřejné osvětlení. Prvek by měl být dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky silničního provozu. Doporučuje se ho umístit na nejvíce pohyblivou část těla směrem do vozovky, tudíž na pravou stranu, např. ke konci rukávů, blízko ke kolenům. V případě porušení hrozí za tento přestupek na místě pokuta až dva tisíce korun.

I cyklisté musí dbát na svou bezpečnost. Na jízdním kole mají mít přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy, oranžové odrazky na pedálech a na paprscích kol, za snížené viditelnosti navíc přední světlomet svítící bíle a zadní svítící červeně. Reflexní prvky jsou vhodným doplňkem také pro cyklisty, trh nabízí širokou škálu sportovního oblečení z reflexních materiálů.

Rizika spojená se sníženou viditelností by si měli uvědomovat i řidiči motorových vozidel, zejména jde o používání mlhových světel. Velká část motoristů neví, kdy je mají používat a někteří ani neví, kde se v autech zapínají. Zadní světla do mlhy musí řidiči za mlhy, sněžení či hustého deště užít vždy, jsou povinná. Slouží k tomu, aby byli dobře viditelní pro ostatní účastníky provozu. Přední světla do mlhy jsou pouze dobrovolná, pomáhají prosvítit cestu. Mlhovky se používají za podmínek, které nás donutí snížit rychlost, jsme v prostoru dezorientovaní, špatně rozeznáváme osoby a vozidla apod. Nesmíme ale také zapomínat, že mlhová světla velice oslňují, pokud např. stojíme v koloně, pak je vypínáme.

Na cestách může motoristy potkat i nemilá věc v podobě technické závady nebo dopravní nehody. V případě vystoupení z vozu si musí obléknout reflexní vestu, která je ze zákona povinnou výbavou. Měli by ji mít po ruce a ne v zavazadlovém prostoru. Není od věci doplnit automobil více vestami určenými i pro spolujezdce.

Video: https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-chodci-budte-videt.aspx


"Zpomal, dokud není skutečně pozdě"

Příčinou nejtragičtějších nehod na silnicích je nepřiměřená rychlost. Může za 40 procent nehod, které končí smrtí, přitom rychlost pravidelně překračuje 86 procent řidičů. Důvodem je spěch a to, že řidiči chtějí dojet do cíle co nejrychleji, k čemuž se přiznává 43 procent z nich. Je to zbytečný hazard. Pár kilometrů ujetých navíc nestojí za zvýšené riziko nebo dokonce za zmařené lidské životy. Čas na bezpečnou reakci se kvůli vysoké rychlosti značně zkracuje a následky pak mohou být fatální. Loni zemřelo kvůli nepřiměřené rychlosti 179 lidí.

Nová kampaň upozorňuje na úskalí a následky jízdy nepřiměřenou rychlostí. Realizuje ji Česká asociace pojišťoven a BESIP ve spolupráci s Policií České republiky a řadou známých osobností včetně dokumentaristy Víta Klusáka. „13 minut“ je název dokumentu a zároveň čas, který se snažíme ušetřit při cestě z Prahy do Brna. Vypráví příběh pěti řidičů, kteří zasáhli do životů druhých lidí, protože na to šlápli. Dokument poukazuje na to, že snaha ušetřit pár minut může mít tragické následky. Je ke zhlédnutí na webových stránkách projektu 13minut.cz.


Chraňte majetek sobě i svým sousedům

Aktualizovaná mobilní aplikace přináší nové informace v souvislosti se zabezpečením majetku.

S příchodem podzimu a chladnějšího počasí přichází také období ,,zazimování“ rekreačních objektů. Pro majitele těchto víkendových zázemí to znamená jediné, řádně zabezpečit svoji nemovitost a odradit tak případné zloděje od páchání trestné činnosti. Jak již název napovídá vzniklý projekt ,,Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům.“ se zabývá problematikou majetkové kriminality. Projekt se kromě návodů na ochranu rekreačních objektů zaměřuje také na zabezpečení domů, paneláků a garáží. Kombinuje technické a elektronické zabezpečení a jejich nejvhodnější kombinace s cílem snížit kriminalitu na úseku majetku.

V rámci projektu byla vytvořena také mobilní aplikace ,,Zabezpečte se“, která je od 15. října 2018 dostupná ke stažení na Google Play i App Store. Jejím hlavním úkolem jsou ucelené rady veřejnosti, jak správně a hlavně účinně a prakticky zabezpečit svůj majetek.

V letošním roce byla aplikace vylepšená o několik informací navíc. Přináší nové návody k používání trezorů a mechatronických zabezpečovacích zařízení. Právě trezory jsou jednou z nejčastějších věcí, kterou pachatelé při vloupání hledají. Moc dobře totiž vědí, že do těchto zabezpečovacích zařízení si lidé neukládají běžné věci, ale předměty cenné, drahé nebo větší finanční obnosy. Proto je třeba myslet na to, kam trezor prakticky uložit a jak ho zabezpečit. A právě s tímto problémem nám může pomoci aplikace ,,Zabezpečte se“.

Uživatelé aplikace zde naleznou také informace související s uložením krátkých a dlouhých zbraní, jelikož i ty jsou cílem pachatelů vloupání. Čísla hovoří jasně, v roce 2018 se tímto způsobem ztratilo 22 krátkých střelných zbraní a 65 dlouhých střelných zbraní.

Středočeští policisté se do projektu zapojují především v rámci preventivních aktivit a v souvislosti s kontrolami chatových oblastí. Každoročně uskutečňují akce, při kterých kontrolují, zda se do rekreačních objektů někdo nevloupal nebo se o to alespoň nepokusil. Policejní hlídky touto aktivitou zároveň předcházejí trestné činnosti. Téměř v každé osadě žije pár místních, kteří zde zůstávají celoročně. Policisté tak mají možnost jim předat cenné rady a informace, jak správně ochránit sebe i svůj majetek. Prevence má tak veliký podíl na klesající tendenci krádeží vloupání do bytů, víkendových chat i rodinných domků ve Středočeském kraji.

Hlavním cílem projektu je probudit v majitelích rekreačních objektů zájem o ochranu svého majetku. Zároveň poukazuje na to, že bychom neměli být lhostejní k dění kolem sebe, všímat si neznámých osob a projíždějících vozidel a v případě podezření se obrátit na Policii ČR.


Nábor k PČR


V Rožmitále pod Třemšínem je PolPoint

Zvýšit dostupnost policie pro občany, kteří chtějí podat oznámení o spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního jednání, pomáhá už i v Rožmitále pod Třemšínem moderní technika. Ve středu 9. června byl ve zdejším  areálu Policie ČR otevřen Pol Point. Místnost je vybavena obrazovkou, kamerou, mikrofonem a napojením na operační středisko. Pol Point umožní policistům trávit více času v terénu. Nenahrazuje ale služebnu. Ta bude na místě nadále fungovat. Otevření Pol Pointu v Rožmitále, které natáčel i štáb zpravodajství České televize, se zúčastnil krajský policejní ředitel Václav Kučera, okresní policejní ředitel René Peták, starosta Rožmitálu pod Třemšínem Pavel Bártl a další hosté. Více informací najdte ZDE.
 

PolPoint v Rožmitále

Praktické informace

Univerzální překladač

Překlad (translations)

YouTube kanál města

YouTube kanál města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
3
31
4
1
3
2
3
3
5
4
4
5
5
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4
11
3
12
3
13
3
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
9
23
5
24
6
25
5
26
5
27
5
28
5
29
4
30
3

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky