Menu
Město Rožmitál pod Třemšínem Město Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálpod Třemšínem

Registr oznámení

Vstup pro registrované: Přihlášení

Správce registru:

Město Rožmitál pod Třemšínem - Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem
Náměstí 8
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Kontaktní osoba:
Udělování a správa uživatelských hesel:


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:

 • činnostech (§ 9),
 • oznámení o majetku (§ 10),
 • oznámení o příjmech,
 • darech a závazcích (§ 11),
 • negativní oznámení (§ 12 odst. 2)

příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:

 • členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • starostu obce a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • pro vedoucí zaměstnance územního samosprávního celku podílejících se na výkonu správních činností zařazených do městského úřadu.

Žádost se podává písemnou formou.
Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • trvalý pobyt,
 • adresu pro doručování
 • a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.


Žádost o nahlédnutí do registru (30 kB)


Podání žádosti:

 1. osobně na Městském úřadě v Rožmitále pod Třemšínem a v úředních hodinách
 2. poštou na adresu Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem

Po vyřízení žádosti bude žadateli umožněno

 • Nahlížení do registru v písemné podobě - na Městském úřadě v Rožmitále pod Třemšínem v úřední hodiny
 • Nahlížení do registru v elektronické podobě - pro nahlížení v el.podobě bude žadateli přiděleno uživatelské jmého a heslo, které bude bez zbytečného odkladu doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele.

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Městský úřad

Univerzální překladač

Překlad (translations)

YouTube kanál města

YouTube kanál města

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1
4
2
3
3
4
4
4
5
4
6
5
7
5
8
5
9
5
10
6
11
5
12
5
13
6
14
5
15
6
16
6
17
7
18
6
19
6
20
5
21
6
22
7
23
6
24
6
25
6
26
6
27
6
28
5
29
5
30
5
31
6
1
2
2
1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky