Rožmitál pod Třemšínem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Odvoz odpadu

Systém odpadového hospodářství od 1. ledna 2022

S účinností od 1.  1.  2022 zavádí Město Rožmitál pod Třemšínem v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství místní poplatek, kdy se poplatníkem stává každá fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci (bytu, rodinného domu nebo stavby pro rekreaci), ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.

Každý občan (majitel nemovitosti) má povinnost se k uvedenému místnímu poplatku přihlásit prostřednictvím přiloženého formuláře. Formulář můžete doručit naskenovaný prostřednictvím e-mailu, datovou schránkou, osobním odevzdáním do poštovní schránky u vchodu MěÚ nebo na podatelnu MěÚ.

V ceně poplatku jsou zahrnuty všechny složky odpadového hospodářství města – svoz směsného komunálního odpadu, svoz tříděného odpadu, likvidace odpadů odevzdaných do sběrného dvora, zpracování biologického odpadu v kompostárně.

Formuláře

Rozpis svozů odpadu v Rožmitále
pod Třemšínem a jeho osadách


Fyzické osoby
Fyzické osoby trvale přihlášené v Rožmitále pod Třemšínem
a vlastníci bytu, rodinného domu nebo stavby pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická
osoba: vývoz možný každý týden
- Hutě, Pňovice, Skuhrov, Nesvačily, Strýčkovy, Voltuš – svozovým dnem je pondělí
- Rožmitál pod Třemšínem (část) - svozovým dnem je úterý
- Starý Rožmitál, Zalány, Rožmitál p. Tř. - ulice Jungmannova, V Cizině, Sedlická, Zalánská, Komenského, Sadoňská, Hálkova, Čelakovské-Rajské, U Stadionu, Na Chmelnici a Sladkovského od autobusového nádraží ke křižovatce se silnicí I/19 - svozovým dnem je středa    

Právnické osoby a podnikatelé
Od 1. 1. 2022 dochází ke změně ceníku pro podnikatele
za sběr a svoz TKO pro město Rožmitál pod Třemšínem
schváleného radou města dne 13. 12. 2021. Změna
smlouvy s podnikateli bude řešena dodatkem ke Smlouvě
o využití systému pro nakládání s komunálním odpadem,
zavedeného Městem Rožmitál pod Třemšínem. V případě
podnikatelů se systém prodeje známek nemění.

- Svozovým dnem pro majitele zelené známky (1 x za týden – 52 svozů za rok) je pro podnikatele v části Rožmitálu p. Tř. (ulice Jungmannova, V Cizině, Sedlická, Zalánská, Komenského, Sadoňská, Hálkova, Čelakovské-Rajské, U Stadionu, Na Chmelnici a Sladkovského od autobusového nádraží ke křižovatce se silnicí I/19) středa a v ostatních částech Rožmitálu úterý.
Ve Starém Rožmitále a v Zalánech je svoz pro podnikatele ve středu
a ve Skuhrově, Pňovicích, Hutích, Voltuši, Strýčkovech a Nesvačilech je svoz v
pondělí.

- Svozovým dnem pro majitele žluté známky (1 x za 2 týdny – 26 svozů za rok) je pro podnikatele v části Rožmitálu p. Tř. (ulice Jungmannova, V Cizině, Sedlická, Zalánská, Komenského, Sadoňská, Hálkova, Čelakovské-Rajské, U Stadionu, Na Chmelnici a Sladkovského od autobusového nádraží ke křižovatce se silnicí I/19) lichá středa a v ostatních částech Rožmitálu liché úterý.
Ve Starém Rožmitále a v Zalánech je svoz pro podnikatele v lichou středu
a Skuhrově, Pňovicích, Hutích, Voltuši, Strýčkovech a Nesvačilech je svoz v sudé
pondělí
.

- Svozovými dny pro majitele modré známky (1 x za
měsíc – 12 svozů za rok) jsou v prvním pololetí roku 2022
pro podnikatele v Rožmitále a ve Starém Rožmitále 11. 1.,
8. 2., 8. 3., 5. 4., 3. 5., 14. 6., pro podnikatele v Zalánech
4. 1., 1. 2., 1. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., a pro podnikatele
ve Skuhrově, Pňovicích, Hutích, Voltuši, Strýčkovech a
Nesvačilech 3. 1., 14. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5., 6. 6.

Ceník za svoz odpadů pro podnikatele od 1. 1. 2022

Známky se týkají pouze podnikatelů!!!

Svoz odpadu v chatových oblastech
V rekreačních (chatových) oblastech – u Sobenského rybníka,
v Nesvačilech a v Hutích bude od nového roku přistaven
černý kontejner pro odkládání směsného odpadu.