Rožmitál pod Třemšínem - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Krajský soud v Praze hledá kandidáty na přísedící

Krajský soud v Praze hledá kandidáty na přísedící. Přísedící se podílí, jako člen tříčlenného senátu, na rozhodovací činnosti krajského soudu v trestních věcech, ve kterých tento soud rozhoduje jako soud prvního stupně. Jde tedy o rozhodovací činnost soudu v případech nejzávažnější majetkové, či násilné trestné činnosti. Senát krajského soudu je v takových případech složen z předsedy senátu, který je soudcem z povolání a dvou soudců – přísedících, kteří jsou laiky volenými zastupitelstvem kraje. Při rozhodovací činnosti jsou hlasy všech členů senátu rovné. Funkce přísedícího je veřejnou funkcí a řídí se zákonem č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů.

Výzva je určena občanům, kterým není lhostejný rozvoj právního státu a u kterých lze předpokládat řádný výkon této významné a zodpovědné veřejné funkce aby v případě zájmu kontaktovali Krajský soud.

Kandidát na funkci přísedícího Krajského soudu v Praze musí splňovat tyto předpoklady:
- státní občanství České republiky
- plnou svéprávnost a bezúhonnost
- věk nejméně 30 let
- trvalý pobyt, nebo stálé pracoviště ve Středočeském kraji

V případě dalších dotazů se obraťte na personální útvar Krajského soudu v Praze – Věra Pelcová, tel. 257 005 426, e- mail: vpelcova@ksoud.pha.justice.cz, popř. na místopředsedu Krajského soudu v Praze pro věci trestní – Mgr. Petr Franc, tel. 724181103, email:
pfranc@ksoud.pha.justice.cz, nebo na odbor legislativně právní Krajského úřadu Středočeského kraje - JUDr. Jan Puls, tel. 257 280 244, e-mail: puls@kr-s.cz

Datum sejmutí: 30. 6. 2018 Zodpovídá: Mgr. František Žán