Kontakty

Kontakty

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Město Rožmitál pod Třemšínem

Úřední hodiny

pondělí7:30 - 11:3012:30 - 17:00
středa7:30 - 11:3012:30 - 17:00
IČ:
00243221
DIČ:
CZ00243221
Adresy
Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Kontaktní spojení

Telefon: 318 665 001
Fax: 318 665 253
Datová schránka: c4wbbp2

Bankovní spojení

82481118/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
191909021/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Evidence - návrh na zrušení údaje o místě trvalého bydliště Staženo: 870x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - církevní sňatek Staženo: 765x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - dotazník k uzavření manželství Staženo: 718x | Datum vložení: 03.04.2013

Matrika - informace pro snoubence Staženo: 820x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - osvědčení o státním občanství Staženo: 814x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - přihláška k vítání občánků Staženo: 874x | Datum vložení: 04.12.2012

Matrika - přijetí dřívějšího příjmení do měsíce po rozvodu Staženo: 798x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - příloha 1 k žádosti o uzavření manželství Staženo: 681x | Datum vložení: 04.12.2012

Matrika - příloha 2 k žádosti o uzavření manželství Staženo: 785x | Datum vložení: 04.12.2012

Matrika - sňatek s cizincem Staženo: 859x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - změna jména a příjmení Staženo: 769x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - zvolení druhého jména Staženo: 771x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - žádost o vydání duplikátu matričního dokladu Staženo: 757x | Datum vložení: 27.11.2012

Ovzduší - oznámení podkladů pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší Staženo: 730x | Datum vložení: 27.11.2012

Ovzduší - upozornění pro provozovatele malých zdrojů znečištění ovzduší Staženo: 781x | Datum vložení: 27.11.2012

Ovzduší - Zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění - ke dni 28. 2. 2011 Staženo: 762x | Datum vložení: 27.11.2012

Rada - zásady pro přidělování bytů Staženo: 781x | Datum vložení: 27.11.2012

Rada - Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2017 Staženo: 322x | Datum vložení: 21.12.2016

Rybářské lístky - žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 770x | Datum vložení: 09.11.2017

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 672x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Ohlášení odstranění Staženo: 699x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Ohlášení stavby Staženo: 680x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Ozámení záměru Staženo: 151x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 635x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 639x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Společné oznámení záměru Staženo: 151x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 677x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního) Staženo: 774x | Datum vložení: 27.11.2012

Stavby - žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 885x | Datum vložení: 27.11.2012

Stavby - Žádost o stavební povolení Staženo: 666x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - žádost o územně plánovací informaci Staženo: 798x | Datum vložení: 27.11.2012

Stavby - Žádost o územní souhlas Staženo: 658x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 639x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 630x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 659x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 652x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 798x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 647x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - žádost o změnu stavby před dokončením Staženo: 1062x | Datum vložení: 27.11.2012

Stromy - památkový ústav Staženo: 758x | Datum vložení: 27.11.2012

Stromy - plná moc povolení (oznámení) kácení Staženo: 755x | Datum vložení: 27.11.2012

Stromy - žádost o povolení (oznámení) kácení Staženo: 818x | Datum vložení: 27.11.2012

Životní prostředí - Žádost o poskytnutí kompostéru Staženo: 152x | Datum vložení: 17.04.2018

Výroční zpráva 2010 Staženo: 705x | Datum vložení: 27.11.2012

Výroční zpráva 2011 Staženo: 760x | Datum vložení: 27.11.2012

Výroční zpráva 2012 Staženo: 682x | Datum vložení: 26.02.2013

Výroční zpráva 2013 Staženo: 732x | Datum vložení: 19.02.2014

Výroční zpráva 2014 Staženo: 538x | Datum vložení: 26.02.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 451x | Datum vložení: 18.02.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 350x | Datum vložení: 07.02.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 228x | Datum vložení: 26.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 86x | Datum vložení: 18.01.2019

Rozpočet na r. 2014 Staženo: 660x | Datum vložení: 25.03.2015

Rozpočet na r. 2015 Staženo: 584x | Datum vložení: 25.03.2015

rozpočtová změna č. 1 pro rok 2017 Staženo: 283x | Datum vložení: 05.10.2017

rozpočtová změna č. 2 pro rok 2017 Staženo: 339x | Datum vložení: 05.10.2017

Závěrečný účet za r. 2013 Staženo: 701x | Datum vložení: 12.06.2014

Závěrečný účet za r. 2014 Staženo: 559x | Datum vložení: 19.05.2015

Zpráva auditora o výsledku hospodaření za r. 2013 - Město Rožmitál p. Tř. Staženo: 733x | Datum vložení: 12.06.2014

Zpráva auditora o výsledku hospodaření za r. 2013 - Mikroregion Třemšín Staženo: 665x | Datum vložení: 12.06.2014

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Třemšín za r. 2014 Staženo: 537x | Datum vložení: 19.05.2015

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rožmitál p. Tř. za r. 2014 Staženo: 644x | Datum vložení: 19.05.2015

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK