Kontakty

Kontakty

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Město Rožmitál pod Třemšínem

Úřední hodiny

pondělí7:30 - 11:3012:30 - 17:00
středa7:30 - 11:3012:30 - 17:00
IČ:
00243221
DIČ:
CZ00243221
Adresy
Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Kontaktní spojení

Telefon: 318 665 001
Fax: 318 665 253
Datová schránka: c4wbbp2

Bankovní spojení

82481118/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
191909021/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Evidence - návrh na zrušení údaje o místě trvalého bydliště Staženo: 945x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - církevní sňatek Staženo: 835x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - dotazník k uzavření manželství Staženo: 901x | Datum vložení: 03.04.2013

Matrika - informace pro snoubence Staženo: 895x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - osvědčení o státním občanství Staženo: 906x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - přihláška k vítání občánků Staženo: 959x | Datum vložení: 04.12.2012

Matrika - přijetí dřívějšího příjmení do měsíce po rozvodu Staženo: 884x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - příloha 1 k žádosti o uzavření manželství Staženo: 742x | Datum vložení: 04.12.2012

Matrika - příloha 2 k žádosti o uzavření manželství Staženo: 847x | Datum vložení: 04.12.2012

Matrika - sňatek s cizincem Staženo: 925x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - změna jména a příjmení Staženo: 823x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - zvolení druhého jména Staženo: 844x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - žádost o vydání duplikátu matričního dokladu Staženo: 820x | Datum vložení: 27.11.2012

Ovzduší - oznámení podkladů pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší Staženo: 801x | Datum vložení: 27.11.2012

Ovzduší - upozornění pro provozovatele malých zdrojů znečištění ovzduší Staženo: 858x | Datum vložení: 27.11.2012

Ovzduší - Zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění - ke dni 28. 2. 2011 Staženo: 825x | Datum vložení: 27.11.2012

Rada - zásady pro přidělování bytů Staženo: 848x | Datum vložení: 27.11.2012

Rada - Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2017 Staženo: 420x | Datum vložení: 21.12.2016

Rozpočet na r. 2014 Staženo: 718x | Datum vložení: 25.03.2015

Rozpočet na r. 2015 Staženo: 655x | Datum vložení: 25.03.2015

rozpočtová změna č. 1 pro rok 2017 Staženo: 390x | Datum vložení: 05.10.2017

rozpočtová změna č. 2 pro rok 2017 Staženo: 421x | Datum vložení: 05.10.2017

Rybářské lístky - žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 851x | Datum vložení: 09.11.2017

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 738x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Ohlášení odstranění Staženo: 762x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Ohlášení stavby Staženo: 751x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Ozámení záměru Staženo: 219x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 707x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 729x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Společné oznámení záměru Staženo: 235x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 739x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního) Staženo: 847x | Datum vložení: 27.11.2012

Stavby - žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 969x | Datum vložení: 27.11.2012

Stavby - Žádost o stavební povolení Staženo: 735x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - žádost o územně plánovací informaci Staženo: 873x | Datum vložení: 27.11.2012

Stavby - Žádost o územní souhlas Staženo: 740x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 699x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 693x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 723x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 742x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 859x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 735x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - žádost o změnu stavby před dokončením Staženo: 1158x | Datum vložení: 27.11.2012

Stromy - památkový ústav Staženo: 837x | Datum vložení: 27.11.2012

Stromy - plná moc povolení (oznámení) kácení Staženo: 819x | Datum vložení: 27.11.2012

Stromy - žádost o povolení (oznámení) kácení Staženo: 889x | Datum vložení: 27.11.2012

Výroční zpráva 2010 Staženo: 771x | Datum vložení: 27.11.2012

Výroční zpráva 2011 Staženo: 824x | Datum vložení: 27.11.2012

Výroční zpráva 2012 Staženo: 739x | Datum vložení: 26.02.2013

Výroční zpráva 2013 Staženo: 797x | Datum vložení: 19.02.2014

Výroční zpráva 2014 Staženo: 608x | Datum vložení: 26.02.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 524x | Datum vložení: 18.02.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 421x | Datum vložení: 07.02.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 296x | Datum vložení: 26.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 149x | Datum vložení: 18.01.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 48x | Datum vložení: 25.03.2020

Závěrečný účet za r. 2013 Staženo: 785x | Datum vložení: 12.06.2014

Závěrečný účet za r. 2014 Staženo: 639x | Datum vložení: 19.05.2015

Zpráva auditora o výsledku hospodaření za r. 2013 - Město Rožmitál p. Tř. Staženo: 812x | Datum vložení: 12.06.2014

Zpráva auditora o výsledku hospodaření za r. 2013 - Mikroregion Třemšín Staženo: 741x | Datum vložení: 12.06.2014

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Třemšín za r. 2014 Staženo: 611x | Datum vložení: 19.05.2015

Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Rožmitál p. Tř. za r. 2014 Staženo: 723x | Datum vložení: 19.05.2015

Životní prostředí - Žádost o poskytnutí kompostéru Staženo: 213x | Datum vložení: 17.04.2018

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK