Navigace

Obsah

Vítáme Vás na oficiálních stránkách sboru dobrovolných hasičů Rožmitál pod Třemšínem

 

Hasičské desatero

 

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

 

Aktuální příspěvky a fotky z činnosti 
SDH vložila Libuše Poláková ml., Jarmila
Sládková a Petra Průchová,
z činnosti výjezdové jednotky Milan Polák.
Fotografie a články z historie: 
archiv hasičského sboru 
a Hasičského muzea v Rožmitále
Autoři snímků: MUDr. Adolf Růžička, 
Miroslav Hásek, Jindřich Čejka, 
František Polák, František Průcha, 
Petr Polák, Miroslav Pavlík
Autoři textů: SDH Rožmitál p. Tř., 
Jaroslav Janeček, František Polák, 
Ing. Josef Vondrášek, Mgr. Rudolf Šimek

gif
Velitel SDH Rožmitál pod Třemšínem
František Polák

Starosta SDH Rožmitál pod Třemšínem
Alois Brabenec

Velitel výjezdové jednotky JPO II.

Milan Polák

 

Technika jednotky v roce 1999 při zahájení činnosti JPO II

spol

Modernizovaná technika v současnosti

spol