Navigace

Obsah

Územní plán

Územní plán Rožmitál pod Třemšínem schválilo Zastupitelstvo města na svém
zasedání dne 21.112013, územní plán nabyl platnosti dne 11.12.2013.

  2 Hlavní výkres (celé území města)
  2 Hlavní výkres - legenda
2A Hlavní výkres (Zadní Hutě)
2B Hlavní výkres (Rožmitál pod Třemšínem, Přední Hutě, Voltuš, Zalány)
2C Hlavní výkres (Nesvačily, Strýčkovy, Skuhrov, Pňovice
     Opatření obecní povahy č. 1/2013

Změna číslo 1 - hlavní výkres
Změna číslo 1 - textová část

Změna číslo 2 - textová část

Změna číslo 3 - hlavní výkres 1
Změna číslo 3 - hlavní výkres 2
Změna číslo 3 - hlavní výkres 3
Změna číslo 3 - textová část

Územní studie - lokalita Velký obůr

Územní studie
Architektonická situace
Koordinační výkres - prostorová regulace
Dopravní a technická infrastruktura

Územní studie - lokalita Za stadionem

1. Urbanistická koncepce
2. Funkční plochy
3. Infrastruktura
4. Textová část

Územní studie - lokalita Pňovice

1. Urbanistická koncepce
2. Funkční plochy
3. Infrastruktura
4. Územní studie Pňovice

Územní studie - lokalita Zalány

1. Urbanistická koncepce
2. Funkční plochy
3. Infrastruktura
4. Územní studie

Územní studie - Starý Rožmitál

Urbanistická koncepce
Prostorová regulace
Dopravní a technická infrastruktura
Textová část