Navigace

Obsah

Svatební obřady

Místo a doba uzavírání manželství

Rada města Rožmitálu pod Třemšínem stanovila den, dobu a místo uzavírání manželství - každý pátek v době od 9.00 do 16.00 hod. obřadní síni radnice.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě matričního obvodu Rožmitál pod Třemšínem a mimo dobu stanovenou radou města.

Při svatebních obřadech na jiných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávajícího a jejich dopravu na místo obřadu a zpět. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, přípitek, organizaci obřadu, atd. si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit i před starostou nebo místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu:

Bezděkov pod Třemšínem, Nepomuk, Sedlice, Věšín, Vranovice, Vševily.

Snoubenci mohou využít nabídku města Rožmitálu pod Třemšínem a vybrat si k uzavření manželství prostory Podbrdského muzea

http://www.podbrdskemuzeum.cz/svatba-v-muzeu.

Poplatky

Svatba v pátek od 9.00 do 16.00 hod. v obřadní síni – bez poplatku.

Svatba v obřadní síni mimo stanovenou dobu – 1.000,- Kč.

Svatba na jiném vhodném místě – 1.000,- Kč + paušální náhrada 1.000,- Kč (vyjma prostor Podbrdského muzea).

Pronájem prostor Podbrdského muzea:


Oddávající

Rada města pověřila k přijímání prohlášení
o uzavření manželství tyto zastupitele města:

Ing. Josef Hrdina
Mgr. Květa Jeníčková
Mgr. Věra Bártlová

Bližší informace rádi poskytneme na matričním úřadu.

Kontakt:
Renata Sklenárová
tel.: 311 241 018
e-mail: renata.sklenarova@rozmitalptr.cz

Informace pro snoubence

http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-manzelstvi-uzavreni-manzelstvi.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/uzavreni-manzelstvi-statniho-obcana-ceske-republiky-s-cizincem-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/vysvedceni-o-pravni-zpusobilosti-k-uzavreni-manzelstvi.aspx


Potřebné formuláře najdete ZDE

Obřadní síň

obřadní síň obřadní síň

Prostory Podbrdského muzea

              salonek1salonek2salonek3 

                              salonek4salonek5   

galerie

              stodola1stodola2stodola3

              stodola4stodolastodola6