Navigace

Obsah

Registr oznámení veřejných funkcionářů

Vstup pro registrované: Přihlášení

Správce registru:
Město Rožmitál pod Třemšínem - Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem
Náměstí 8
262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Kontaktní osoba:
Udělování a správa uživatelských hesel:
Bc. Marcela Sladká
tel.: 311 241 024
email:marcela.sladka@rozmitalptr.czZákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:

příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro:
- členy zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
- starostu obce a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
- pro vedoucí zaměstnance územního samosprávního celku podílejících se na výkonu správních činností zařazených do městského úřadu.

Žádost se podává písemnou formou.
Žádost musí obsahovat:


Žádost je ke stažení ZDE


Podání žádosti:
1. osobně na Městském úřadě v Rožmitále pod Třemšínem a v úředních hodinách
2. poštou na adresu Městského úřadu Rožmitál pod Třemšínem

Po vyřízení žádosti bude žadateli umožněno


Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo


Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.