Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky Města Rožmitál pod Třemšínem *

 

č. 7/2020 o nočním klidu

č. 6/2020 o zrušení právního předpisu Města Rožmitálu p. Tř.

č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad

č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Rožmitálu pod Třemšínem

č. 3/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
č. 2/2020 o zrušení Řádu veřejného pohřebiště

č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

č. 1/2019 Požární řád obce
č. 3/2018 o stanovení společného školského obvodu mateřské školy
č. 2/2018 o stanovení společného školského obvodu základní školy
č. 4/2017 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě
č. 3/2015 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v Rožmitále pod Třemšínem
č. 3/2005 o hospodaření s energií

* Chybějící vyhlášky v číselné řadě byly zrušeny nebo nahrazeny novou vyhláškou

 

Předpisy vydané Radou města

Směrnice RM č. 1/2021 o použití fondu rozvoje bydlení

Žádost o poskytnutí příspěvku na r. 2020

Jednací řád rady města
Zásady pro přidělování bytů
Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Rožmitál p. Tř.+ doplňující text do budoucí smlouvy o zřízení VB
Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Směrnice RM č. 1/2019 o měření tepla a vody
Řád veřejného pohřebiště