Navigace

Obsah

Město Rožmitál pod Třemšínem

Úřední hodiny

pondělí7:30 - 11:3012:30 - 17:00
středa7:30 - 11:3012:30 - 17:00
IČ:
00243221
DIČ:
CZ00243221
Adresy
Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Kontaktní spojení

Telefon: 318 665 001
Fax: 318 665 253
Datová schránka: c4wbbp2

Bankovní spojení

82481118/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
191909021/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)

Evidence - návrh na zrušení údaje o místě trvalého bydliště Staženo: 1059x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - církevní sňatek Staženo: 918x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - dotazník k uzavření manželství Staženo: 1225x | Datum vložení: 03.04.2013

Matrika - informace pro snoubence Staženo: 975x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - osvědčení o státním občanství Staženo: 984x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - přihláška k vítání občánků Staženo: 1223x | Datum vložení: 04.12.2012

Matrika - přijetí dřívějšího příjmení do měsíce po rozvodu Staženo: 957x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - příloha 1 k žádosti o uzavření manželství Staženo: 841x | Datum vložení: 04.12.2012

Matrika - příloha 2 k žádosti o uzavření manželství Staženo: 942x | Datum vložení: 04.12.2012

Matrika - sňatek s cizincem Staženo: 1012x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - změna jména a příjmení Staženo: 897x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - zvolení druhého jména Staženo: 920x | Datum vložení: 27.11.2012

Matrika - žádost o vydání duplikátu matričního dokladu Staženo: 898x | Datum vložení: 27.11.2012

Ovzduší - oznámení podkladů pro stanovení poplatku za znečišťování ovzduší Staženo: 880x | Datum vložení: 27.11.2012

Ovzduší - upozornění pro provozovatele malých zdrojů znečištění ovzduší Staženo: 931x | Datum vložení: 27.11.2012

Ovzduší - Zákon č. 86/2002 Sb. v platném znění - ke dni 28. 2. 2011 Staženo: 899x | Datum vložení: 27.11.2012

Rada - zásady pro přidělování bytů Staženo: 913x | Datum vložení: 27.11.2012

Rada - Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2017 Staženo: 530x | Datum vložení: 21.12.2016

Rozpočtové opatření Rady města č. 1 pro rok 2020 Staženo: 85x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočtové opatření Rady města č. 2 pro rok 2020 Staženo: 88x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočtové opatření Rady města č. 3 pro rok 2020 Staženo: 78x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočtové opatření Rady města č. 4 pro rok 2020 Staženo: 88x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočtové opatření Rady města č. 5 pro rok 2020 Staženo: 89x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 1 pro rok 2020 Staženo: 85x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 2 pro rok 2020 Staženo: 80x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 3 pro rok 2020 Staženo: 74x | Datum vložení: 24.11.2020

Rozpočtové opatření Zastupitelstva města č. 4 pro rok 2020 Staženo: 84x | Datum vložení: 24.11.2020

Rybářské lístky - žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 950x | Datum vložení: 09.11.2017

Schválený rozpočet na rok 2020 Staženo: 94x | Datum vložení: 24.11.2020

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 814x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Ohlášení odstranění Staženo: 835x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Ohlášení stavby Staženo: 834x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Ozámení záměru Staženo: 288x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 779x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 805x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Společné oznámení záměru Staženo: 316x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 808x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního) Staženo: 914x | Datum vložení: 27.11.2012

Stavby - žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Staženo: 1121x | Datum vložení: 27.11.2012

Stavby - Žádost o stavební povolení Staženo: 813x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - žádost o územně plánovací informaci Staženo: 946x | Datum vložení: 27.11.2012

Stavby - Žádost o územní souhlas Staženo: 803x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 772x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 762x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 796x | Datum vložení: 14.03.2013

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 826x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 938x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Staženo: 827x | Datum vložení: 13.04.2018

Stavby - žádost o změnu stavby před dokončením Staženo: 1231x | Datum vložení: 27.11.2012

Stromy - památkový ústav Staženo: 956x | Datum vložení: 27.11.2012

Stromy - plná moc povolení (oznámení) kácení Staženo: 902x | Datum vložení: 27.11.2012

Stromy - žádost o povolení (oznámení) kácení Staženo: 1159x | Datum vložení: 27.11.2012

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 Staženo: 98x | Datum vložení: 24.11.2020

Výroční zpráva 2010 Staženo: 848x | Datum vložení: 27.11.2012

Výroční zpráva 2011 Staženo: 898x | Datum vložení: 27.11.2012

Výroční zpráva 2012 Staženo: 817x | Datum vložení: 26.02.2013

Výroční zpráva 2013 Staženo: 872x | Datum vložení: 19.02.2014

Výroční zpráva 2014 Staženo: 684x | Datum vložení: 26.02.2015

Výroční zpráva 2015 Staženo: 595x | Datum vložení: 18.02.2016

Výroční zpráva 2016 Staženo: 492x | Datum vložení: 07.02.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 373x | Datum vložení: 26.01.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 224x | Datum vložení: 18.01.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 137x | Datum vložení: 25.03.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 35x | Datum vložení: 15.02.2021

Životní prostředí - Žádost o poskytnutí kompostéru Staženo: 284x | Datum vložení: 17.04.2018