Navigace

Obsah

Období okupace státu 1939 – 1945 a II. světová válka

Toto období se projevilo omezením činnosti hasičského sboru. V roce 1939 byl starostou Tomáš Jeníček a místopředsedou Jan Michálek. Velitelem byl Václav Ježek. Začal pracovat odbor dorostu, který vedl Václav Květoň a Stanislav Kodat. Členů bylo 39. Dne 2. června 1941 se konalo v Rožmitále pod Třemšínem velké hasičské cvičení pod vedením okresních funkcionářů Stanislava Kolofy, Karla Sladovníka, Josefa Tesky a Josefa Nováka, všichni z Březnice.
Ve chmurném roce 1942 (heydrichiáda – stanné právo) se stal velitelem J. Květoň. Další léta byla nervově vyčerpávající, avšak v těchto letech byl sbor početně a především morálně nejsilnější. V září 1944 byl Stanislav Kolofa zatčen a uvězněn nejprve v Klatovech a posléze v Terezíně. Zde po těžkých útrapách koncentračního tábora zemřel 5. května 1945 na cele smrti č. 44, právě v den osvobození tohoto tábora. Řada obětavých hasičů byla v době okupace postižena zatčením a uvězněním v koncentračních táborech. Zde buď zahynuli, nebo se vrátili s podlomeným zdravím a dlouho nežili.
Na sklonku II. světové války v revolučních květnových dnech roku 1945 byli hasiči významnou a účinnou organizovanou složkou.

val

Členové sboru dobrovolných hasičů v Rožmitále pod Tř. na nádvoří radnice v roce 1945